Global Times / Zhang Yiwu

Editörün notu: 4 Mayıs Çin’de Gençlik Günü olarak kutlanıyor. 2022 yılı ayrıca Çin Komünist Gençlik Birliği’nin (CYLC) 100. kuruluş yıl dönümü. Çin gençliğinin bu kuşağı sadece önceki kuşaklardan daha fazla fırsata sahip değil, aynı zamanda bütün dünyadaki emsalleri ile daha fazla etkileşim içinde bulunuyor. Bu nedenle, kendilerine duydukları güven ve inançları bütün dünyada köklü bir etkiye sahip olacak. Global Times bazı uluslararası gözlemcileri Çin gençliğinin bu kuşağı ile ilgili gözlemlerini anlatmaya çağırdı.

Çin yeni bir döneme girdiğinden bu yana ülke ve toplum her zaman gençliğin gelişmesiyle yakından ilgilendi, genç kuşağa samimi biçimde güvendi ve onlardan ümitli oldu, onlardan zamanın görevini üstlenmelerini ve Çin’in gelecekteki gelişmesinde önemli bir rol oynamalarını bekledi. Merkezinde Yoldaş Xi Jinping’in olduğu Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi genç kuşağa çok önem veriyor. Her zaman gençlerden beklentilerini ve ödevlerini belirtiyor ve onları dünyayı değiştirme ve Çin ulusunun yükselişinde dehalarını göstermeye çağırıyor.

Gençler toplumun geleceğidir. Toplum sürekli geliştiği için genç insanlar ağır sorumluluk almak zorundadır. Ülke ve toplum her zaman genç insanların ülke için sorumlu olmasını -yani, genç kuşağın gelişmesinin en önemli ön şartı olarak ulusal bir kimlik sahibi olmasını- ister. Gençliğin gelişmesi ülkenin gelişmesine yakından bağlıdır.

GENÇLİĞİN KATKILARINA İHTİYAÇ VAR

Çin’in geçen 40 yıldaki hızlı gelişmesi genç insanlar için büyük bir sahne, daha fazla fırsat ve geniş bir alan yarattı. Gençliğin ülke ile birlikte ilerlemek ve Çin ulusunun gençleşmesi için sıkı biçimde çalışmak tarihsel bir sorumluluktur. Seleflerinin bayrağını devralmak ve Çin’in yolunda ileri gitmek gençlik için zamanın gereğidir. Gençlik sadece halkla birlikte ileri giderek ve kendi doğrultusunda ilerleyerek aydınlık bir geleceğe sahip olacaktır. Gençler ulusal kimliklerini artırmak için çaba göstererek işe başlayabilir. Ulusal kimliğin tanınması onların Çin kültürünün ruhundan güç kazanmasını ve modern Çin halkının mücadelesinden gelecek için bir yön kazanmasını gerektirir. Böylece ülke ve halkı ile birlikte ilerleyebilirler. Bu genç insanların ihtiyaç duyduğu idealler ve inançların temelidir; ideal ve tutkulara sahip olmak, Çin ulusunun gelişmesi ile birlikte ilerlemek.

Gençlik sınırsız imkânlara sahip bir güçtür. Ülke ve toplum genç insanlardan zamanın misyonunu üstlenmenin temeli olarak, geniş ufuklu olmalarını ve mükemmel yeteneklere sahip olmalarını bekliyor. Hızlı toplumsal gelişmelerin yaşandığı bir zamanda yaşayan gençlerin bakış açılarını genişletmeleri, mücadelelerini zamanın gerekleri ile birleştirmeleri ve güçlü bir azimle toplum ve ülkeye gerçek katkılarda bulunması gerekir.

GENÇLİĞİN GELİŞİMİ TOPLUMSAL KAYGILARIN MERKEZİNDE OLDU

Çin’i güçlü yapmak için sağlam bir tutku toplum ve ülkeye gerçekten katkıda bulunma yeteneğine sahip olmayı gerektirir. Genç kuşak bu görevi üstlendiğinde, geleceğin meydan okumalarına karşı koyma güç ve arzusuna sahip olmak zorundadır. Çin’in yeteneklerini sürekli geliştirmek ve sürekli daha fazla ilerleme peşinde olmak zorunda olan genç insanlarından büyük beklentileri var. Büyük bir dönemin gençliğin katkılarına ihtiyacı var. Genç insanlar en enerjik ve ümitli güçtür. Ülke ve toplum genç insanların sağlam çabalar göstermesini ve azimle ileri doğru gitmesini bekliyor. Halkın bazı genç insanlar arasındaki “sırt üstü yatmak” gibi bazı popüler kavramlara tepkisi aslında genç insanlara bir güven ve iradeye sahip olma çağrısıdır. Genç insanların katkıda bulunması ve kişisel gelişmelerini toplumsal gelişme ile birleştirmesi, kendi hayatlarında toplumun ihtiyaçları ve dönemin umutları üzerinde düşünmesini bekleniyor.

Birçok gencin, yoksulluğu azaltmak gibi tabanda yaptığı katkılar ve sıradan işlerdeki ilerlemelerinin hepsi somut çabalarının bir parçasıdır. Atılımlarda bulunmak ve ileriye doğru atılmak genç kuşağın azim göstermesini gerektiriyor. Genç kuşağın küçük bir adımı Çin için büyük bir adım olacak. Onlar ayrıca dünya ve insanlığın ilerlemesine de katkıda bulunacaklar. Gençliğin gelecekteki gelişmesi her zaman ulusal ve toplumsal kaygıların merkezinde oldu. Çin gençlerin sorunlarını çözmek ve geniş bir gelecek sunmak için sıkı çalışıyor. Ülke gençlerin okula gitmesi, şirket kurması, topluma hizmet etmesi ve rahat bir yaşam sürmesi için daha fazla imkân sunmak istiyor ki, onlar da toplumsal gelişmenin meyvelerini daha fazla paylaşsın ve topluma katkılarda bulunsunlar. Bu onlara daha iyi bir gelecek ve fırsatlar sunuyor.

Ülke ve toplum genç insanların sorumluluklarını üstlenmesini, ulusan beklentilerini karşılamasını, kuşaklarının yeni dönemin gereklerine uygun biçimde ışıldamasını ve Çin’in geleceğini daha fazla katkıda bulunmasını bekliyor.