Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, 2021 yılında Ar-Ge harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı yüzde 2,44’e yükseldi.

İlk hesaplamalara göre, 2021 yılında Çin’de Ar-Ge çalışmalarına yapılan harcamalar 2 trilyon 786 milyar 400 milyon yuanı buldu ve bunun GSYİH’ye oranı yüzde 2,44’e ulaştı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun açıklamasında Ar-Ge yatırımları kapsamında temel araştırmalara ayrılan harcamalar 2020 yılına göre 5,8 puan artarak, yüzde 15,6 artış gösterdi ve bu büyüme oranı Covid-19 salgını öncesindeki seviyeye yaklaştı.

Çin’de yüzde 2,44 olarak gerçekleştirilen Ar-Ge harcamalarının GSYİH’ye oranı, Covid-19 salgını öncesinde Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü’ne üye ülkelerin yüzde 2,47’lik seviyesine yaklaşmıştı.