Akademisyen Altay Atlı, CRI Türk’te Samet Demir’in hazırlayıp sunduğu “Ekonomi Basını” programına konuk oldu. Atlı, Asya Kalkınma Bankası’nın Asya ekonomik görünümü raporunu değerlendirdi.

Merkezi Filipinlerin başkenti Manila’da bulunan Asya Kalkınma Bankası’nın yeni raporunu yayınladığını belirten Altay Atlı, raporun alt başlığının “Yeşil ve Kapsayıcı Bir Toparlanma Sürecini Finanse Etmek” olduğunu bildirdi.
Çok taraflı finansal kuruluşların raporların önemine vurgu yapan Atlı’nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Bu raporlar, küresel ekonomideki riskleri ortaya koyan ve ekonomideki tüm aktörler için onların bir yol haritası çıkartmalarına katkıda bulunan raporlar.
Asya Kalkınma Görünümü 2021 raporunda, yeşil ve kapsayıcı toparlanmanın finansmanına vurgu yapıldı. Covid-19 sürecinden çıkıyor muyuz? Rapor, buna bakmış ve bundan sonrası için önceliklerimizi ortaya koymuş. Olumlu bir gidişat var, benzer çalışmalara göre de ekonomik olarak bu süreçte başarılı olan Asya-Pasifik bölgesi oldu.

Raporda tahminler de var. 2021 için Asya bölgesinde yüzde 7,3’lük bir büyüme, 2022’de de 5,3’lük bir büyüme öngörülüyor. Ancak çok ciddi riskler de var. En büyük risk de yeni Covid-19 dalgaları veya aşılama süreçlerinde beklenmedik gelişmeler. Bu tabii bütün dünya için geçerli. Ancak dünya nüfusunun çok büyük bir kısmının ikamet ettiğini biliyoruz burada.

2020 rakamlarına göre kalkınmakta olan Asya’nın, toplam olarak ekonomisinin 0,2 küçüldüğünden bahsediliyor. Az da olsa bir küçülme söz konusu olmuş. Çin’in burada 2,3’lük bir büyümesi var. Çin’in Asya’yı ileri götüren bir büyüme kaydettiği görüldü.

2020’yi daha zayıf geçiren Asya ülkeleri de var. Hindistan’a dikkat çekiliyor. Hindistan ekonomisinin yüzde 8 küçüldüğü, Filipinler ve Tayland’da büyük küçülmeler görüldüğü vurgulanıyor. Ayrıca Asya genelinde 2021’de toparlanma sürecine girildiği aktarılıyor. Covid-19 pandemisi sırasında Asya’nın ayakta kalmasını sağlayan şey ihracatın devam etmesiydi. Fabrikaların tekrar harekete geçmesinin beklenenden daha çabuk olduğu bildiriliyor. Bu da Asya’nın Covid-19 karşısındaki ekonomik başarısı olarak not edilmeli. Raporda, turizme daha çok bağlı olan Tayland, Maldivler gibi ülkelerin zorluk çektiği ifade edildi.

Raporun ana teması, yeşil ve kapsayıcı toparlanma süreci. Asya için gerçekten başarılı olunmuş bir süreç var ancak bunun uzun vadede devam etmesi için önemli olan şey sürdürülebilir, yeşil, çevreye duyarlı bir yapıya dönüşmek. Rapor Asya ile ilgili ama bütün bunlar Türkiye için de çok önemli. Ekonomimiz sürdürülebilir bir kalkınma sürecine nasıl geçebilir? Asya örneği de burada güzel örnekler sunuyor.

Yeşil ve kapsayıcı toparlanma için büyük çaplı yatırımlar gerekecek ve bunlar sadece devletler tarafından yapılamaz. Bunun için özel sektöre ait kaynakların da kullanılması gerekir.

RAPORDA EĞİTİMDEKİ KAYIP HESAPLANDI

Raporda pandemi nedeniyle eğitimde yaşanan kayıpların ölçülmesi konusunda çaba gösterilmiş. Kalkınmakta olan Asya’da okullar 300 güne kadar kapalı tutuldu verisi var. Burada da bölgeden bölgeye farklı olmak üzere kayıplar hesaplanmış. Doğu Asya için yüzde 39, Güney Doğu Asya için yüzde 35, Orta Asya için yüzde 24’lük bir kayıp hesaplanmış. Gelecekte de bu öğrencilerin gelirlerinden yüzde 2,4’lük bir kayıp ortaya çıkacak şeklinde bir hesap yapılmış. Ortalama bir fikir verme açısından bu vurgular önemli.

Ülkeler bazında da tahminler yapılmış. 2021 yılında en büyük performans Hindistan’dan bekleniyor. Yüzde 8 küçülen ekonominin 2021’de yüzde 11 büyüyeceği öngörülüyor. 2020’de Maldivler yüzde 32 küçülmüş, çünkü turizm ağırlıklı bir ülke. 2021’de yüzde 13 büyümesi bekleniyor. Hindistan’a şu anda baktığımızda çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Hindistan gibi pandemiyi ağır geçiren ülkeler de hızla toparlansınlar, tüm dünya için temennimiz bu.”