China Daily / Liu Ying

5G destekli yöntem bilimi teletıp sektörünün hızlı gelişimini destekledi. Bireysel hastalar ve aile sağlık merkezleri, uzaktan cerrahi için tasarlanmış uzaktan teşhisin haricinde, 5G ayrıca mobil sağlık hizmetlerini ve diğer uzaktan tıbbi tedavi yöntemlerine de olanak sağladı.

Covid-19 salgınının, ekonomiler ve insan yaşamları üzerindeki yıkıcı etkilerine rağmen, teletıp, hastalıkların teşhisinde ve uzaktan cerrahinin uygulanmasında etkili biçimde kullanıldı ayrıca kontrol önlemlerinin bir parçası olarak trafik ve insan hareketinin kısıtlanması sırasında tıbbi hizmet verilmesine yardımı dokundu.

Hızla değişen 5G kablosuz ağları zamanla gelişmektedir. Cep telefonu iletişim sektörü, diğer bir dönüşümün eşiğinde bulunuyor ve 4G teknolojinin etkilerine dayandırılan 5G teknolojisinin, kamu yaşamında birçok açıdan geniş kapsamlı ve her zaman her yerde etkiye sahip olmasının yanı sıra bilimsel yeniliği ilerleteceğine inanılıyor. 5G döneminin başlarında, tıbbi tedavi ve sağlık bakımı hizmetleri, geleneksel doktor hasta yüz yüze etkileşimi ve tıbbi tedavisiyle karşılaştırıldığında, ileri teknolojiye sahipti.

Düşük gecikme süresi, hızlı iletişim ve geniş spektrum bant aralığı, 5G iletişiminin diğer sektörlerle bütünleşmesini güçlendirebilir. İletişim hızından söz etmişken, çoklu endüstriyel uygulamalar, daha iyi ürün kalitesi ve etkinliğini garanti ederek, ağ iletişim gecikmesi risklerini ortadan kaldırdı. Örneğin sürücüsüz araçlarda, düşük veri iletişimi aracın yön bulmasını güvenli hale getirecektir.

Uzaktan tıbbi bakım konusunda ise 5G teknolojisi, doktorların ve hemşirelerin, yüzlerce kilometre öteden bile hastaların tedavisinde kesin talimatlar vermesine ve kişiselleştirilmiş tıbbi hizmetleri yerine getirmesine mümkün kılacaktır. Ek olarak, 5G iletişiminin iletim hızı yüksek hızlı demir yolu ve araçlar için 4G’ye göre daha iyi destek sunmaktadır.

5G TEKNOLOJİSİ BÜYÜK STRATEJİK ÖNEME SAHİP

5G teknolojisi sadece, uzun mesafelerde ve yüksek hacimli bilgisayarlı tomografi taramaları ve manyetik rezonans görüntüleme dâhil olmak üzere tıbbi teşhis raporlarını çevrim içi olarak yüklemeye ve aktarmaya olanak sağlamıyor, aynı zamanda uzak bir yerde ve ambulansta acil bir tıbbi bakım söz konusu olduğunda zamandan tasarruf sağlar, böylece tedavinin etkinliğini artırır. Bundan başka, 5G frekans bandı ile spektrum, özellikle hacim iletimi ve hızının karmaşık iletişim gereklerini karşılamak için tasarlanmıştır. 5G iletimi ile bant genişliği üstünlüğü sayesinde e-sağlık teşhisleri, izleme ve gerçek zamanlı cerrahi bir gerçek haline gelmiştir.

Salgın önleme ve kontrol önlemleri arasında, teletıp uygulama olanakları haricinde, 5G ağ sistemi, enfeksiyon riskini azaltırken üretimin ve diğer ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasına yardım etmede dönüştürücü rol oynamıştır. Örneğin, 5G teknolojisi video konferansın ve uzaktan eğitimin yeniden biçimlendirilmesinde yaygın biçimde kullanıldı, böylece üretimin yeniden başlaması için yatırımlara yardımcı oldu.

Demir yolu istasyonları, havaalanları ile metrolar gibi trafik sıkışıklığına yatkın alanlarda, 5G termal görüntüleme hareket halindeki insanların vücut ısılarını doğru şekilde ölçebilir, her bir bireyin bilgisini ayırt edebilir, verileri toplar ve bulutta depolar. Bunun yanı sıra sürücüsüz araç teknolojisi de salgınla mücadelede kullanıldı. Sürücüsüz dezenfekte etme ve sevkiyat araçları, virüsün bulaşma riskini azaltırken hastanelerde ve endüstriyel parklarda örnek çalışma yaptı. 2020 yılında tamamlanan sürücüsüz standartların ilk seti, gelişmiş 5G teknolojisinin yardımıyla şimdi test aşamasından uygulamaya geçecek.

Dijital ekonomi ile gerçek ekonomi arasındaki önemli bir bağlantı olarak 5G, büyük stratejik öneme sahip bulunuyor. Bu yüzden hükümet ve ileri teknoloji teşebbüslerinin, ekonomiye ek bir itici güç sağlamak için önemli alanlarda 5G ağlarını kurması gerekiyor. Daha fazla işletme ile kuruluş, teletıpı, akıllı ulaştırma ve üretimi geliştirdiği için 5G teknolojisini benimsiyor ayrıca maliyetlerin düşmesinin, ekonominin ve toplumun bütün kesimlerinde 5G teknolojisinin kullanımını daha da artıracağı umut ediliyor.