Geçen yıl yayınlanan bir anket, Çin vatandaşlarının hükümete karşı memnuniyetinin 2003’ten bu yana neredeyse her alanda arttığını ortaya koydu.

“Çin Komünist Partisi’nin Direncini Anlamak: Zaman İçinde Çin Kamu Görüşünü Araştırmak” başlığını taşıyan anket, 2020 yılı Temmuz ayında Harvard Kennedy School’daki Ash Demokratik Yönetişim ve Yenilik Merkezi tarafından yayınlandı.

Anket, “geniş ulusal politikaların etkisinden yerel kasaba yetkililerinin davranışlarına kadar, Çin vatandaşlarının hükümeti her zamankinden daha yetenekli ve etkili olarak değerlendirdiğini” gösterdi.

2003 ile 2016 yılları arasındaki verileri içeren ankette hem kentsel hem de kırsal bölgede yaşayan 31 binden fazla kişi ile yüz yüze görüşme yapıldı.

2003 yılında merkezi hükümetin yüzde 86,1 ile güçlü bir memnuniyet seviyesi elde ettiğini belirten anket, bu yüksek memnuniyet seviyesinin 2016 yılına kadar daha da artarak yüzde 93,1’e ulaştığını da gösteriyor. Eyalet yönetiminden memnuniyet, 2003-2016 döneminde yüzde 75’ten yüzde 81,7’ye yükselirken, kent yönetimi için memnuniyet oranları yüzde 52’den yüzde 73,9’a çıktı.

Anket, halkın Çin hükümetinin performansından daha büyük memnuniyetinin temelde maddi refahtaki gelişmelerden kaynaklandığına işaret ediyor.

Ankete göre, Çin vatandaşları, sağlık ve refah gibi temel kamu hizmetlerinin 2003’tekinden çok daha iyi ve daha adil olduğunu belirtiyorlar.