Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi, dün federal hükümetin 11 Mart’dan önce kapanma riskinden kaçınmasına yardımcı olmayı amaçlayan geçici bir bütçe tasarısını kabul etti. Tasarının yürürlüğe girmesi için senatonun onayından geçmesi ve Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor.

Halihazırda Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti üyeleri yıllık bütçe tasarısı üzerinde ciddi bir tartışmaya girişiyorlar. Tasarının son halinin kabulünden önce kongre, federal yönetimin kapanmasını önlemeyi amaçlayan bir dizi kısa vadeli tasarı onaylamıştı.