China Daily

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, ülkenin ticaret açığı 2021’de rekor düzeyde arttı.

Bazı ABD yetkilileri ve medya kanalları Çin ile olan ticaret açığını ABD’nin ticaretindeki dengesizliğin asıl nedeni olarak göstererek, ABD’nin yapısal sorunlarını ve ticaretteki zorlamacı taktiklerini kabul etmeyi reddederken sorumluluğu Çin’e yükledi. ABD’nin devam eden ticaret açığı aslında ekonomik yapısındaki değişikliklerden kaynaklanıyor. On yıllardır imalattaki düşüşler ve hizmet sektörünün genişlemesi ABD’yi ithalata bağımlı hale getirdi.  ABD ayrıca yüksek teknoloji girişimleri ve mallarına ihracat kontrolü uyguluyor ve bu da sürekli artan ticaret açığının asıl nedenlerinden biri.

ABD TÜKETİCİ TALEBİ ZAYIFLADI

ABD dolar tekeli sayesinde uzun zamandır malları ve hizmetleri düşük maliyetlerle ithal etti ve bu da kaçınılmaz olarak ticaret açığına katkıda bulundu. Bretton Woods sisteminin sona ermesi ve ABD dolarının 1970’lerde altından kopması sayesinde ABD genişlemeci bir para politikası ve finansal liberalizasyon uyguladı, bu varlık balonuna, varlık balonunu ağırlaştırdı ve aşırı tüketim ve borçlanmayı tetikledi ve artan ticaret açıklarına yol açtı.

Mali ve para politikaları ile zayıflayan ABD tüketici talebi ısınıyordu ve ithalat önemli ölçüde arttı. Aynı zamanda, genel küresel ekonomik zayıfken, ABD’nin ihracatındaki görece sınırlı artış ithalattaki artışı dengelemeye çalışıyor ve ticaret açığını ağırlaştırıyor. Bazı Güney Asya ekonomilerinin tedarik zincirlerinde Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan aksamalar da ABD’nin Çin mallarına olan talebini artırdı. Ancak, ABD tek taraflı olarak Çin ile ekonomik ve ticaret sorunları yarattı ve çok sayıda Çin şirketini ihracat kontrol listesine aldı ve böylece ABD’nin Çin’e ihracatını daha da azalttı.

ABD’nin Çin’le ticaret açığının çözümü açıkça ABD’nin kendisine bağlı. Çin her zaman Çin ABD ekonomik ve ticari ilişkilerindeki sorunların iki tarafça karşılıklı saygı temelindeki danışmalarla çözülmesi gerektiğini savundu. Ticaret açığı için Çin’i suçlamak ticarette zorbalıktan başka bir şey değildir. ABD Çin’le orta yolda buluşmalı, ortak çıkarlara odaklanmalı, karşılıklı fayda pastasını büyütmeli ve Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerini yeniden rayına oturtmalıdır. Sadece sağlam ve istikrarlı bir çir-ABD ticaret ve ekonomik ilişkisi iki ülke halkına ve genelde dünyaya yararlı olur.