Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret Temsilciliği Ofisi (USTR) 2021 Ticaret Gündemi Raporu ve 2020 Yıllık Raporu’nu açıkladı.

Raporda ABD yönetiminin ticaret yol haritası çizildi ve 400’den fazla kez Çin’den bahsedildi.

Yeni yönetimin, Beijing’in sözde haksız ticaret eylemleri ile başa çıkmak için mevcut tüm araçları kullanabileceği iddia edildi.

Bu ifadeler endişe verici. Salgının dünyayı vurduğu ve dünya ekonomisinin acil toparlanmaya ihtiyaç duyduğu bir zamanda, ABD’nin Çin’le yüzleşmeye neden olabilecek söz konusu ticaret yol haritasını açıklaması, karşılaştıkları sorunu ne kadar yanlış değerlendirdiklerini gösteriyor.

Muhtemelen bu raporu hazırlayanlar, soya fasulyesi ve mısır ekimini artıran Amerikalı çiftçilerin görüşlerini almalılar. ABD Tarım Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bu bahar Amerikalı çiftçiler soya fasulyesi ve mısır ekim alanını yüzde 5 oranında artırmayı planlıyor. ABD Tarım Bakanlığı baş ekonomisti Seth Meyer, bunun ticaretin geri dönüşü ve Çin’in güçlü talebinden faydalandığını ifade etti. Forbes dergisinde yer alan habere göre, tarım ürünleri dâhil olmak üzere Çin’e artan ihracattan yararlanarak, 2020’de Çin Meksika’yı geçerek tekrar ABD’nin en büyük ticaret ortağı haline geldi.

Bunun yanı sıra Washington’daki karar vericiler, ABD Ticaret Odası ve Rhodium Grubu tarafından yayınlanan bir araştırma raporunu okumalıdır. Raporda, ABD’nin Çin ile yapılan tüm ticarette yüzde 25 gümrük tarifesini artırması halinde 2025 yılına kadar ABD’nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası’nın (GSYİH) yıllık 190 milyar ABD Doları kaybedeceği tahmin ediliyor.

Rapora göre ayrıca, ABD Çin’deki doğrudan yatırımı yarı yarıya azaltırsa, Amerikalı yatırımcılar her yıl 25 milyar ABD Doları tutarında sermaye menfaatini kaybedecek. ABD Çin’den ayrışırsa Amerikan şirketler küresel rekabet güçlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.

Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin iç içe olması, onlarca yıldır piyasa koşulları ve şirketlerin tercihlerinin ortak etkisinin bir sonucudur.

Siyasi güçle zorla ekonomik koşulları değiştirmeye çalışmak, ABD’nin karşılaştığı sorunları çözmeyecek ve aynı zamanda küresel endüstriyel zincir ve tedarik zincirine yıkıcı zararlar verecektir.

Ellbette mevcut durumda ABD Çin’le yeni bir ticaret yol haritasına ihtiyaç duyuyor. Ancak bunu yaparken, piyasa ekonomisi ve serbest ticaret kurallarına saygı gösterilmeli, anlaşmazlıklar kontrol edilmeli ve iş birliği güçlendirilmelidir.