Son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri’nin  (ABD) birçok yerinde Asya kökenli Amerikalılara yönelik nefret olayları sık sık meydana geldi. Bazı uzmanlara göre, Amerikan ders kitaplarında Aysa kökenlilerle ilgili tarihi bilgilerin eksikliği, Amerikan toplumunun anlayışını görünmez bir şekilde etkiliyor.

Time dergisinde 30 Mart’ta “Reddedilmiş, Silinmiş ve Görünmemiş Bir Tarih: Neden Birçok Amerikan Okulu Asya Tarihini Öğretmiyor?” başlıklı bir makale yayınlandı.

Makalede, Asya kökenli Amerikanların sayısının 22 milyonu aştığına ve bunun ABD’nin toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 6’sına tekabül ettiğine, ancak Amerikan tarih ders kitaplarında Asya tarihinin tam bir tanımının bulunmadığına dikkat çekildi.

Makaleye göre, Amerikan eğitim camiası ABD’nin olumsuz tarihi ve  emperyalist eylemlerini ifşa etmekten korkuyor.

Bunun yanı sıra, kapsamlı bir tarih görüşüne sahip olmayan öğretmenler ırkla ilgili konuları derinlemesine ele almak istemiyor.

Genel olarak Amerikan ders kitapları 19. yüzyılın ortalarında Çin kökenli göçmenlerin ABD’ye gelmesi, Çinli işçilerin ABD için demir yolları inşa etmesi, 1882’de onaylanan Çin Dışlama Yasası ve İkinci Dünya Savaşı sırasında yaklaşık 120 bin Japonya kökenlinin kamplara atılması dâhil olmak üzere olaylara odaklanmıştır.

Ancak eğitimcilere göre, bu olaylar Asya kökenli Amerikalıların tarihini açıklamak için yeterli değil. Çoğu ders kitabı Asya kökenlilerin deneyimlerini doğru bir şekilde tanımlamıyor.

Asyalı uzman Jean Wu, “ABD’nin ilk ve ortaokullarında tarih eğitiminde ‘Asya kökenli Amerikalılar ABD’den çok fazla yardım aldıkları için şanslılar’ kavramı vurgulanıyor. ABD’nin Asya’daki serveti ve kaynakları ele geçirmek için emperyalist bir savaş başlattığından hiç bahsedilmiyor. Çok az insan ABD’nin Asya’ya girmesi nedeniyle bu kadar Asyalı göçmen olduğundan farkında” dedi.

Bunun yanı sıra, Asya kökenli Amerikalı öğretmenlerin eksikliği de bir sebeptir. 2017 ve 2018 arasında, ABD’de devlet okulu öğretmenlerindeki beyaz öğretmenlerin sayısı toplam sayının yüzde 80’ine çıktı, ancak Asyalı öğretmenler toplamın sadece yüzde 2’sini oluşturdu.