China Daily

Joe Biden yönetiminin Hint-Pasifik bölgesindeki müttefikleri ile veri kullanımı, ticaretin kolaylaştırılması ve elektronik gümrük kuralları da dâhil olmak üzere dijital ekonominin standartlarını belirleyecek bir dijital ticaret anlaşması imzalamayı düşündüğü bildirildi.

Gayri Safi Yurt İçi Hasılası’nın (GSYİH) geçen yıl yüzde 7,8’ini dijital ekonominin oluşturduğu Çin, Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) sonra dünyanın ikinci en büyük dijital ekonomisi. Çin’i anlaşma dışında tutmak, anlaşmanın gerçek amacını ortaya koyuyor, Washington’ın Çin’in bölgedeki etkisini kontrol altına alma niyetinin üstünü örtmek.

Bu ABD’nin dijital ekonomi ile ilgili sanayilerde, ABD’li benzerlerinin göz ardı edemeyecekleri rakipleri olan Çin’in teknoloji şirketlerine karşı ABD’nin aralıksız saldırıları ile uyumludur.

Washington, Çin’in ABD’yi yakalamadaki ilerlemesini yavaşlatmak için Çin’i dijital ekonomideki komşularından izole etmenin gerekli olduğuna inanıyor. Dolayısıyla, ABD anlaşmanın ayrıntılarını hazırlıyorsa da imzacıların dijital ekonomi sektöründe Çin ile ilişkiye girmesiyle ilgili birçok kurumsal engel hazırlayarak anlamayı jeopolitik oyununa uyduracağı tahmin edilebilir.

WASHINGTON, ABD EKONOMİSİNİ ÇİN EKONOMİSİNDEN KOPARAMAZ

ABD çok taraflılık adı altında müttefikleri ile son yıllarda bir dizi ticaret, teknoloji ve savunma anlaşması imzaladı, ama sadece kendini güçlendirdi. Bu anlaşmalar değişmez biçimde ABD’nin hegemonyasını -güvenlik, değerler ve çıkarları bir araya getiren sihirli bir sözcük- koruma girişimine hizmet ederken, imzacı ülkeler için bu ABD’nin egemen olduğu anlaşmalar ticareti ve iş birliği özgürlüklerini kısıtlayan zincirler gibi. Onlar kaybederken ABD kazanıyor.

Önerilen dijital ticaret anlaşması şüphesiz, çak az bir kesimin kötü niyetini kolektif bir iradeye dönüştürme çabası içinde, Washington’daki bir avuç politikacının siyasi çağrıları ve ideolojik ön yargılarını sorunsuz bir şekilde teknolojik, ekonomik ve finansal jargona dönüştürecek.

Washington, ABD ekonomisini Çin ekonomisinden koparamaz. Bu nedenle, diğer ülkeleri, onları Çin’le bağlarını kesmeye zorlamasının yarattığı boşluğu doldurmak için yeni mal, hizmet ve sermaye kaynakları bulmadan bunu yapmaya zorlaması anlamsızdır. Yaptığı şey sadece bölgenin dijital ekonomisi için işlem ve faaliyet giderlerini artırmak olacak, bu da hiçbir tarafın çıkarlarına hizmet etmeyecek ve salgından sonrası küresel toparlanmasının kilit bir taşıyıcısını zayıflatacak.

Çok taraflılığı tek taraflılık ve sanal ekonomiyi Çin’i kontrol alma kampanyasının gerçek bir aktifi yapmaya can atan ABD, diğer ülkeleri yardımcı olarak kullanmak istiyor.