China Daily

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, geçen hafta 2,2 trilyon dolar maliyeti olacak sekiz yıl süreli bir altyapı inşaatı planı açıkladı. Altyapı çalışmasına yeterli kaynağı sağlamak ve federal hükümetin finansal açığını azaltmak için Biden yönetimi, kurumlar gelir vergisini, özellikle şirketlerin deniz aşırı gelirlerine vergiyi artıracak.

Biden ayrıca sağlık yardımına, bebek bakımına ve eğitime yatırımı artırmak için başka trilyon dolarlık ekonomik öneride bulunacağını ve bunun için kaynağın bir kısmının zenginlere verginin artırılmasından karşılanacağını belirtti. Birçok kişi, Biden yönetiminin iddialı kurtarma planlarının (eski ABD Başkanı Franklin D.) Roosevelt’in Yeni Anlaşması’nın 21. yüzyıl versiyonu olduğu değerlendirmesini yapıyor. Şimdiye kadar söz konusu iki plandan oluşan, Biden yönetiminin istihdam ve ekonomik toparlanma planı olan “Build Back Better” (Ülkeyi Daha İyi Yapalım), girişimine dair katiyen yönetiminin bir hevesi olmadığı açıktır. 

Ekonomik yapıda ciddi sorunlar çok açık biçimde görüldü ve toplumdaki dengesizlikler, 2008 yılındaki küresel finansal krizlerden bu yana giderek artan biçimde belirgin hale geldi. Covid-19 salgınının ülkede yol açtığı büyük şok ve önceki yönetimin Çin ile rekabetini artırması, Cumhuriyetçi ve Demokratların farklılıklarını bir tarafa bırakmalarını ve bu tür büyük bir girişim üzerinde uzlaşmaya varmalarını teşvik etti.

EKONOMİK YAPIDA CİDDİ SORUNLAR VAR

Telekomünikasyon ağlarından yeni enerji altyapısına kadar uzanan altyapı inşaatı planının harcama kataloğuna göz atıldığında, Biden yönetiminin, Çin’den kaynaklı rekabete verdiği karşılığı ve yerel yapısal kalkınma güçlüklerini ne ölçüde temsil ettiği görülüyor.

“Build Back Better” (Ülkeyi Daha İyi Yapalım), girişiminin başlatılması yoluyla Biden yönetimi, sadece Çin karşısında özellikle temel teknolojilerdeki avantajlarını sürdürmek istemiyor, aynı zamanda uzun vadede sürdürülebilir kalkınma için dünyanın en büyük ekonomisini desteklemek amacıyla istihdam yaratmak, gelir uçurumunu azaltmak ve kamu hizmetlerini düzeltmeyi amaçlıyor.

Bununla birlikte, kurumlar vergisinin artırılması bazı Amerikan şirketlerinin diğer ülkelere ve bölgelere taşınmasına yol açabilir. Ayrıca, “Build Back Better” (Ülkeyi Daha İyi Yapalım), girişiminin başlatılması federal hükümetin, temelde bazı çıkar gruplarıyla aykırılık teşkil eden ve partizan politikalarda yeni çatlaklara yol açabilen piyasaya müdahalesini ister istemez artıracağı anlamına gelmektedir.

Bundan başka Çin’in yükselişini kontrol altına alma ve ABD’nin uzun vadeli altyapı geliştirme sorunlarını çözme girişimlerinin birbiriyle ilgisi bulunmamaktadır. Bu bakımdan, planı önermek bir şey ve onu uygulamak başka bir şeydir, çünkü planın uygulanmasında birçok belirsizlik ortaya çıkacaktır. Elbette ABD Kongresi’nin planı onaylayıp onaylamayacağı konusunda birçok şüphe vardır.