Global Times / Li Haidong

Financial Times (FT), Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Çin’in etkisini kontrol altına alma geniş stratejisinin bir parçası olarak, Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (Quad) üyeleri -Japonya, Hindistan ve Avustralya- ile Asya ülkelerine aşı dağıtmak için bir plan üzerinde çalıştığını bildirdi.

FT, durumu bilen insanlara göre, Beyaz Saray’ın grubun diğer üyeleri ile son haftalarda görüşmeler yaptığını ve Beijing’in çabalarına karşı koymak için aşı dağıtımını kullanma planının, ülkelerin yakında açıklamaları umulan bir dizi önlemin bir parçası olduğunu belirtti.

Bu plan, Asya-Pasifik bölgesinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın yönetiminin müttefiklerini bir araya getirecek araçlardan yoksun olduğunu gösteriyor. Bu bağlamda, ABD ittifak sistemini yeniden canlandırmak için salgını kullanmaya çalışıyor.

Yeni koronavirüs bütün insanlığın düşmanıdır, yani her ülkenin bu hastalığa karşı mücadele için bir araya gelmeye ihtiyacı var. Böyleyken, Biden yönetimi, Çin dâhil bazı ülkelere karşı durmak için, hastalıkla mücadeleyi ittifaklarını güçlendirmek için kullanmak istiyor. Böyle bir anlayış salgına karşı ortak mücadeleyi daha fazla engelleyerek dünyaya daha fazla bölünme ve rahatsızlık getirir. Bu Biden yönetiminin soğuk savaş zihniyetini ortaya çıkarıyor.

BIDEN YÖNETİMİNİN SOĞUK SAVAŞ ZİHNİYETİ

ABD’nin Çin’in etkisine karşı koymak için salgını kullanma planı, Çin’in Nepal, Filipinler ve Endonezya dâhil birçok bölge ülkesine salgını yenmelerine yardım etmek için aşı gönderdiği dikkate alınırsa, özellikle gülünçtür. Quad is ABD, Hindistan, Japonya ve Avustralya’nın yer aldığı, askeri güvenlik odaklı,  gayriresmi bir güvenlik grubudur. Grup ayrıca yarı askeri bir ittifak olarak da tanımlanıyor. Birçok durumda, herhangi bir askeri ya da yarı askeri ittifak, ancak üyeleri ortak bir düşmana sahipse ya da yaratırsa güçlendirilebilir. Quad’ın başlatılması genele olarak Çin’in sözüm ona ekonomik ve askeri gücünün yükselişine bir tepki olarak görülmüştü. Ama Çin’e komşu ülkelerin çoğunluğu Çin’i kendi düşmanları olarak görmüyor, ne askeri ne de ekonomik bakımdan.

Biden yönetiminin, bu hayati zamanlarda diğer ülkeleri Çin’e karşı durmak için kendi gündemine bağlama çabası sadece salgına karşı küresel mücadele için değil,  aynı zamanda ABD’nin kendisi için de bir başarısızlık olacaktır. Biden yönetimi yeni fikirler olmadan sadece ABD’nin eski müttefikleri birleştirme ve çatışmaya dâhil etme yolunu izliyor.

FT Biden’ın Çin’e karşı durma stratejisini bilen bir kişinin, “Biden yönetimi Quad’ı Asya politikasının merkezi dinamiği yapıyor” dediğini aktardı. Biden daha yeni göreve gelmiş olsa da, Çin politikasının yanı sıra Asya-Pasifik politikası bakımından da soğuk savaş zihniyetini miras almış gibi görünüyor.

Eğer Biden yönetimi Quad’ı bir “Asya Natosu” haline getirirse, hiç şüphesiz Asya’da bölünme ve çatışma ortaya çıkacaktır. Bu sadece Çin halkı için değil, diğer Asya ülkeleri için de kötü haberdir, çünkü bölgede daha fazla güvensizlik yaratacak. Bu ayrıca Amerikalılar için de kötüdür, ABD’nin geniş kaynaklarını, Amerikalıların refahını artırmak yerine küresel hegemonyasını sürdürmek amacıyla harcayacağı için. Ülke içi sorunlarla mücadele yerine Biden’ın Çin’e karşı soğuk savaş anlayışı Dünya için daha fazla sorun yaratacak.