Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban ile yürütülen barış süreci çerçevesinde bir geçiş hükümeti kurulmasını önerisi getirdi. 

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar tarafından yapılan açıklamada,  Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin üç aşamalı bir barış süreci planı olduğu belirtildi.

Gani’nin önerisinde siyasi uzlaşı ve geçici barış hükümetinin yanı sıra barışın, devletin ve pazarın inşasına ilişkin bölümlerin yer aldığı, Afganistan Cumhurbaşkanı’nın planının “adil ve kalıcı barış için Afganistan’ı sınırsız savaştan çıkarmayı” hedeflediği dile getirildi.

İlk etaptaki siyasi uzlaşının, uluslararası gözlem ve ateşkes anlaşmasına dayanacağı, terörle mücadele sistemi çatısı için uluslararası ve bölgesel garantiler elde edilmesinin yanı sıra Afgan ulusal meclisi Loya Jirga’nın toplanmasının öngörüldüğü belirtildi.

Önerinin ikinci bölümünde, anayasal yetki düzenlemeleri, bu düzenlemelerin uygulanması için yasal mekanizma, yönetim ile kalkınma programları ve yeni seçimlerin düzenlenmesinin yer aldığı kaydedildi.

Son bölümün de yeni anayasal sisteme, mülteciler ile yerinden edilmiş kişilerin yeniden entegrasyonu ve kalkınmaya öncelik verilmesine dayandığı ifade edildi.

Gani’nin önerinin genel hatlarıyla ilgili detaylı açıklamayı bugün Afganistan Ulusal Devlet Televizyonuna (RTA) yapması planlanıyor.

Yerel medyadaki haberlerde de Gani’nin barış planında, anayasanın korunması, geçiş hükümeti ve cumhurbaşkanı seçimi yapılması maddelerinin yer aldığı kaydedildi.