CGTN / Zhu Zheng

Çin Komünist Partisi (ÇKP) 19. Merkez Komitesi 6. Genel Kurulu toplantısını 8-11 Kasım’da yapacak. Bir Politbüro kararını alıntılayan Xinhua Haber Ajansı, birkaç hafta önce haberi yayımladı ve toplantı o zamandan bu yana medyanın büyük ilgisini çekti. 

Yurt içi ve yurt dışındaki siyasi uzmanlar ile kurumsal yatırımcılar için genel kurulun önemi abartılamaz. Öncelikle genel kurul, ÇKP’nin mevcut politikalarını 1921 yılındaki kuruluşuna kadar izleyecek ve ÇKP’nin 100 yıllık çabasının kapsamlı bir gözden geçirmesini sağlayacak. Toplantının sonunda, ÇKP’nin büyük başarıları ve deneyimleri hakkında bir karar belgesinin yayımlanması bekleniyor, bu da Parti’nin gelişimini daha büyük bir bakış açısına oturtacak ve yüzyıllık tarihinde kazançlarını ve kayıplarını özetleyecek. 

Bir diğeri, genel kurul, gelecek yıl için on yılda iki kez ulusal kongrenin yolunu açacağı için önemli bir toplantı olacak. Kongre sırasında sadece önemli bir değişiklik beklenmiyor, aynı zamanda gelecek birkaç on yılda ÇKP’nin yönü de planlanacak. Gelecek yılki büyük kongreye zemin hazırlayan kritik bir etkinlik olarak genel kurul, tarihsel, pratik ve teorik bakış açılarından yorumlanabilecek unsurlara önem verecek. 

GENEL KURUL ÖNEMLİ POLİTİKALARA ÖNCÜLÜK EDECEK

Tarihsel olarak, genel kurullar genellikle önemli Parti işlerini ele aldı ve Çin’de büyük bir dönüşüme yol açtı. İnsanlar sıklıkla, Mao Zedong’un Parti lideri olarak atandığı ve ülkenin iç savaşın sona ermesine hazır olduğu 1945 yılındaki ÇKP’nin ilk önemli genel kuruluna göndermede bulunur. Mao’nun düşüncesinin ülkeyi ileri taşımada temel bir felsefi rehber olarak benimsenmesinin nedeni bu ilk altıncı genel kurul toplantısıydı.

İkinci önemli genel kurul toplantısı, Deng Xiaoping’in Parti’nin fiili lideri olarak ortaya çıktığı 1978 yılındaydı ve 1981 yılında, Mao’nun başarıları ve hataları ile Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasından bu yana Parti’nin başlattığı önemli girişimleri değerlendiren ikinci bir karar alındı. Bu özel vesileyle, ÇKP Merkez Komitesi, Çin’i Kültür Devrimi ve sınıf mücadelesinden uzaklaştırmaya ve ekonomide dışa açılım ile reform yapmayı başlatmaya karar verdi. Bu yüzden her 40 küsur yılda bir, Çin devrimi ile reformunun yol ayrımına geldiği ve tarihi değerlendirmelerin yapıldığı ve büyük kararların alındığı zaman, tarihsel olarak bu önemli genel kurullar yapılıyor. Ve her durumda, değerlendirme ile kararlar siyasi söylemi ve teorileri değiştirecek.

GENEL KURUL TOPLANTISININ ÇİN ÜZERİNDE TARİHSEL, TEORİK VE PRATİK ETKİSİ OLACAK

Altıncı Genel Kurul’un, Deng Xiaoping Teorisi, Jiang Zemin’in “Üç Temsil” düşüncesi, Hu Jintao’nun “Kalkınmaya Bilimsel Bakış” fikrine ve hepsinden önemlisi Xi Jinping’in Yeni Bir Dönemde Çin Karakterli Sosyalizm Düşünce’sine tarafsız bir izahat ve değerlendirmeyle yaklaşarak, Çin karakterli teorik sosyalizm sistemini özetlemesi bekleniyor. Bu terimler ve teoriler, son birkaç on yılda üzerinde çalışılan Çin’in kalkınmasındaki mihenk taşıdır ve genel kurulda yeniden vurgulanacak ve araştırılacaktır. 

Pratik etkisi söz konusu olduğunda, altıncı genel kurulda, son yıllarda resmi söylemde egemen olan yeni kavramların daha fazla tanımlanması bekleniyor. Bu kavramlar diğerlerine ilaveten, birkaçını saymak gerekirse “çifte dolaşım”, “insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum” ve “ortak refah” ifadelerini kapsamaktadır. Aslında genel kurul, Çin’i ÇKP’nin ikinci yüzyılına taşıyacak daha önemli politikalara öncülük edecek. Örneğin, genel kurulun, Taiwan, Tibet, Hong Kong ve Güney Çin Denizi gibi konularda bazı Batılı ülkeler için kırmızı çizgileri belirleyeceği hemen hemen kesindir, ayrıca Çin’in ne kadar uzağa gitmeye hazır olduğunu açık bir şekilde belirtecek ve bu konulardaki uzun vizyonunu ortaya koyacaktır. 

Özetlemek gerekirse, genel kurul toplantısının Çin üzerinde tarihsel, teorik ve pratik etkisi olacaktır. Zamanlaması ve olası vasiyetleri dikkate alındığında, zamanla görülecek birçok ayrıntıya rağmen, altıncı genel kurul Çin tarihinde büyük öneme sahip olacaktır.