China Daily

Çin Ulusal Halk Kongresi (NPC) Daimi Komitesinin pazartesi günü yayımladığı çalışma raporuna göre, ülkenin en yüksek yasama organı Antitröst Yasası da dâhil olmak üzere beş yasayı değiştiriyor. Komitenin üç yıl önceki çalışma planında ilk olarak, Ağustos 2008’de yürürlüğe giren Antitröst Yasası’nda yapılan değişiklikten bahsedildi. Yasa değişikliği toplumdan büyük destek görüyor. Hızla değişen piyasa ve ekonomi, kanun yapıcılara kanunun gözden geçirilmesi için anlamlı referanslar sağladı.

Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı aralık ayında, ilgili makamlardan tekel ve haksız rekabetle mücadele etmelerini istedi ve bunu sosyalist piyasa ekonomisinin iyileştirilmesi ve daha kaliteli kalkınma için doğal bir gereklilik olarak tanımladı. Bu yılki Hükümet Çalışma Raporu, tekel karşıtı önlemlerin adil rekabeti korumanın anahtarı olduğunu söylüyor.

Antitröst departmanının geçen yılın sonlarında bazı internet platformu şirketlerine yönelik araştırmasının da gösterdiği gibi, revize edilmiş yasa, ülkenin internet endüstrisinde ortaya çıkan tekel sorununu çözmesine yardımcı olabilir.

Finans, bilgi, lojistik, kamu hizmetleri ve teknolojiye derinlemesine nüfuz eden işletmeleriyle, birkaç büyük e-ticaret ve sosyal medya şirketi o kadar güçlü hale geldi ki, sadece yeni şirketlerin gelişmesini engellemekle kalmıyor, aynı zamanda ulusal güvenliği ve sosyal istikrarı da etkiliyorlar. Başka bir deyişle, bu şirketler rekabeti ve yeniliği ezme ile tekel çıkarları için kamu çıkarlarını görmezden gelme becerisi kazandılar.

Çin Kabinesi, Devlet Konseyi anti-tröst komitesi, geçen ay platform ekonomisi sektörüyle ilgili, sektördeki deneyiminin bir özeti olarak kabul edilebilecek bir anti-tröst kılavuzu yayınladı. Bu kılavuz, milletvekillerine ilk elden deneyim sunabilir ve kanunu revize etmelerine yardımcı olabilir.

Uzun süredir etkisiz olarak tanımlanan Antitröst Yasası, revizyon yoluyla, sadece tekeli kontrol etmek için daha kolay uygulanmamalı, aynı zamanda daha küçük şirketlerin yasal haklarını ve çıkarlarını savunmaları için yasal araçlar sağlamalıdır. Bununla birlikte, kanun yapıcıların, kanunun amacının rekabeti, yeniliği ve girişimciliği teşvik etmek ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir iş ortamı oluşturmak olduğunu akılda tutmaları gerekir.