Covid-19 salgınının yol açtığı sağlık ve ekonomi krizleri ile ülkelerin uyguladığı önlemlerin ele alındığı Asya-Pasifik İş Birliği Örgütü (APEC) Liderleri Gayriresmi Toplantısı dün video konferans yoluyla düzenlendi. Toplantıda APEC liderleri ortak bildirisi yayımlandı.

Bildiride, APEC ülkelerinin aşıların tüm dünya çapında dağıtılmasını desteklediği, aşı üretimini ve tedarikini genişleteceği ve aşı üretim teknolojilerinin karşılıklı olarak mutabık kalınan şartlara göre transfer edilmesini teşvik edeceği kaydedildi.

Sağlık sistemlerinin tüm insanları kapsamasını sağlamak için çaba harcanacağına dikkat çekilen bildiride, 2040 yılı itibarıyla açık, dinamik, dirençli ve barışçıl bir Asya-Pasifik bütünlüğü kurmayı amaçlayan Putrajaya Vizyonu’nun kararlılıkla hayata geçirileceği belirtildi.

Bildiride, bölgede güçlü, dengeli, güvenli, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme sağlanması için çalışılacağı kaydedildi.

İnovasyona ve dijitalleşmeye önem verileceğine dikkat çekilen bildiride, inovatif uygulamalarla bölgedeki halklara ve endüstrilere, özellikle de KOBİ’lere daha fazla kaliteli iş fırsatı yaratılacağı, aynı zamanda dijital altyapı inşasının ve dijital teknolojilerin geliştirileceği ifade edildi.

Salgınla mücadele ve ekonominin toparlanmasını sağlama süreçlerinde ticaretin, yatırımın ve entegre ekonomilerin büyük önem taşıdığına işaret edilen bildiride, serbest, dışa açık, adil, ayrımcı olmayan, şeffaf ve öngörülebilir bir ticaret ve yatırım ortamı kurulmasının salgınla mücadelede nihai zafer kazanılması için yararlı olacağına vurgu yapıldı.

Bildiride, APEC ülkelerinin bölgesel ekonominin bütünleşmesini ve ekonomilerin toparlanmasını hızlandırmaya hazır olduğu da dile getirildi.