Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye’ye Yeşil Ekonomi Finansman Fonu kapsamında 500 milyon Euro finansman sağlayacak.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Finansal Kurumlardan Sorumlu Türkiye Başkan Vekili Arthur Poghosyan, Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı onaylamasının ardından iklim hedeflerinin daha iddialı hale geldiğini ve 2053’te sıfır emisyona ulaşmayı taahhüt ettiğini söyledi.

Bu hedeflere ulaşılması için yeşil yatırımların hızla artması gerektiğine dikkati çeken Poghosyan, “Türkiye için oluşturduğumuz GEFF, 500 milyon Euro. Bu miktar, bankanın Türkiye’de bugüne kadarki enerji verimliliğiyle ilişkili fonları arasında en büyüğü. Fonun büyüklüğü ve dizaynı, Türkiye’nin yeni iklim taahhütleriyle uyumlu.” diye konuştu.

Poghosyan, yeni GEFF’in Türkiye’de belli yatırımları desteklemeye devam ederken, aynı zamanda Türk bankaları, leasing şirketleri ve kurumların bir bütün olarak iş yapma biçimindeki dönüşümü hızlandıracağını aktardı.

GEFF kapsamında Türkiye’deki banka ve leasing şirketlerine finansman sağlanacağını anlatan Poghosyan, bu kuruluşların da uygun şartları sağlayan yeşil projelere yatırım yapan şirket ve işletmeleri destekleyeceğini dile getirdi.