China Daily

Avustralya’da federal genel seçimler 21 Mayıs’ta yapılacak. Hangi parti seçimi kazanırsa kazansın, Avustralya İşçi Partisi ya da iktidardaki Liberal Ulusal Parti (LNP) koalisyonunun ekonomik ve güvenlik siyasetinin merkezinde Çin-Avustralya ilişkileri olacak.

LNP’nin seçim kampanyasının asli unsuru ulusal güvenlik iken, İşçi Partisi kötüleşen hayat standartları, artan enflasyon, artmayan ücretler ve az desteklenen yaşlılar üzerinde odaklandı. Seçmenler cafcaflı Covid-19 salgınıyla mücadele ve eğitim ve sağlık bütçelerini azaltan ve kazanç ekonomisine geçişle sonuçlanan 10 yıllık yeni liberal yeniden yapılandırmadan artan bir şekilde Avustralya Başbakanı Scott Morrison’ı sorumlu tutuyor.

AVUSTRALYA’NIN SORUNLARININ NEDENİ ABD POLİTİKALARI

Bunlara ek olarak, LNP’nin Donald Trump ve Joe Biden yönetimlerinin Çin politikalarına körü körüne bağlılığının yan sonuçları giderek artan oranda Avustralya’nın ekonomik sorunlarının nedeni olarak görülüyor.

Son olarak yapılan bir semen araştırmasının kilit bulgusu NLP’nin ulusal güvenlik konusundaki tutumu ile seçmenlerin duyguları arasındaki uyumsuzluktu. Güvenlik endişeleri devam eden Rusya-Ukrayna çatışması nedeniyle artarken, muhalefet lideri Anthony Albanese LNP’nin ulusal güvenlik üzerine odaklanmasını hükümetin savunma politikasını benimseyerek ama bu politikayı Tayvan konusundaki bir çatışmaya ve LNP’nin büyük oranda Savunma Bakanı Petur duttan tarafından sürdürülen sözde “Çin tehdidi” teorisiyle ilgili histerisine bağlamaktan kaçınarak tepki gösterdi.

Albanese ve yardımcısı Penny Wong Beijing ile İşçi Partisi’nin dış politika ilkelerine -bölgesel ilişkiler, çok taraflı forumları ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD)  ile ittifakı destekleme- odaklanarak “olgun biçimde” ilişki kuracaklarını belirttiler. Seçimleri kazanması İşçi Partisi’nin LNP’nin Ukrayna krizi, Tayvan, Güney Çin Denizi sorunu ya da (ABD, Japonya, Avustralya ve Hindistan arasındaki) Dörtlü diyalog ve AUKUS (Avustralya, İngiltere ve ABD arasındaki güvenlik paktı) karşısındaki güvenlik politikalarını tamamen değiştirmesine yo açma ihtimali yokken, parti muhtemelen askeri olmayan önlemler yoluyla daha caydırıcı temelli bir yaklaşım benimseyebilir: istihbarat, siber, finansal ve lojistik önlemler.

AVUSTRALYA’NIN POLİTİKA DEĞİŞTİRMENİN KİLİT NEDENİ

Albanese Çin’in “ileriye yönelik” tutumunu Avustralya’nın dış politikasını değiştirmesinin kilit nedeni olarak belirtti ve bölgesel gerginliklerin artması durumunda savunma harcamalarını GSMH yüzde 2’sinin üstüne çıkartmaktan bahsetti. Ayrıca Morrison’un Pasifik Adaları’na iklim değişikliği ve ekonomik gelişmeyi göz ardı eden başarısız ‘arka bahçe” yaklaşımı da büyük ihtimalle büyük bir değişikliğe uğrayacak.

Dahası, LNP’nin 2023’te tamamlanması planlanan AUKUS nükleer güçlü denizaltı Avustralya’nın savunma harcamalarını büyük ölçüde artırması projesi için 10 milyar Avustralya doları (6,93 milyar ABD doları) ve QUAD’ın Filipinler, Endonezya ile Vietnam’ı hedef alarak Güney Çin Denizi Davranış Kuralları’nın uygulanmasını durdurma girişimlerine destek vermesi İşçi Partisi’nin Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ve Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık ülkeleri ve Çin ile ticaret politikasının ışığında neredeyse kesinlikle gözden geçirilecek.

Albanese Çin’in Avustralya’nın ithalatına yönelik tutumunun değişmesine, Avustralya iş dünyasının kilit endişesi olarak işaret etti ve Avustralya’nın Çin dahil ülkenin neredeyse bütün ticarit ortamlarının yavaşlayan büyümesinin ağırlaştırdığı yaklaşan bir ekonomik ikilemle karşı karşıya olduğunu çok iyi biliyor. Artan enflasyon ve emtia fiyatları Avustralya ekonomisi için hem arz hem de talip sorunları yaratıyor. Tarım ve madencilik sektörleri Ukrayna krizinden sonra yan faydalar elde etse de, hizmet, konut fiyatları, kiralar ve enerji maliyetleri dâhil artan hayat pahalılığı ülkede hızla artmaya devam ediyor.

GELİRLERİN BÜYÜMESİ KARŞISINDA YAVAŞLAYAN EKONOMİ

Bu yüzden, yeni Avustralya hükümeti ihracat hacmi değil ama gelir artışı ve artan şirket vergi gelirlerini yavaşlayan ekonomi ve ülke tarihindeki en büyük ikinci borç yükü ile dengelemek zorunda kalacak. Ancak, Albanese’in önerdiği asgari ücretteki yüzde 5,1’lik artışın ücretlilerin kazançları üzerindeki enflasyon baskısını karşılaması zorken, küçük işletmeler için emek maliyetleri artıyor.

İşçi Partisi’nin büyük seçmen çeken ticaret ve istihdam, ücretler ve emeğin korunmasına odaklandığı dikkate alınırsa, işçi haklarının gelecekteki serbest ticaret anlaşmaları ve Biden yönetiminin sıkıntılı Hint-Pasifik ekonomik çerçevesi ile bütünleştirileceği kesin. İşçi Partisi’nin genç seçmenleri arasında popüler olan iklim değişikliği politikalarına desteği karbon nötr için fırsatları vurguluyor ve Avrupa Birliği ile serbest ticaret anlaşmasının son aşamaya getirilmesine ivme kazandırıyor.

Yeniden seçilen Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ilişkilerin onarılması, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail ile ticaret anlaşmaları ile RCEP ve ASEAN ile serbest ticaret anlaşmalarının uygulanmasının hızlandırılması da hem ABD hem de Çin’le ilişkilerin iyileştirilmesi potansiyeli taşıyor.

İŞÇİ PARTİSİ ÇİN İLE İLİŞKİLERİ ONARMAYA ÇALIŞABİLİR

İşçi Partisi Çin-Avustralya ticaret ilişkilerinin olumsuz gidişini değiştirmek için bir fırsat olarak Çin’in Kapsamlı ve Gelişen Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması’na katılma başvurusuna gereken önemi verebilir. Ancak, ABD’nin ticaretteki katılığının derinliği İşçi Partisi için ABD ara seçimlerine kadar fazla hareket alanı bırakmıyor.

Geçici Kapsamlı Ekonomik İş Birliği Anlaşması’nın sonuçlanmasına rağmen Avustralya’nın Hindistan’a mal ihracatı Çin’in ihracatının yerini alamadı ne de Hintler azalan çini öğrenci, meslek sahibi ve turistlerin yerini doldurabilir. Ayrıca, Ukrayna krizi ABD ve Avustralya’ya hem Hindistan hem de Endonezya’nın büyük ölçüde bağımsız bir dış politikası olduğunu gösterdi.

Bunun yanı sıra, Hindistan’ın hem RCEP hem de ABD’nin Hint-Pasifik ekonomik çerçevesine aykırı tutumu Hint-Pasifik’in gerçekte nasıl “Hint” olduğu konusunda şüpheler yaratıyor. Hindistan ekonomisi ekonomisinin neredeyse dörtte birini RCEP ülkelerine ihraç ederken Avustralya’nın Asya ticaretinden aldığı pay azalıyor. Çin-Avustralya ilişkileri ile yayınlanan son bir raporda, Asya dünya ticaretine egemen olmaya başlarken ABD’nin bölgeye bağlılığının muhtemelen statik kalacağını söylemesi işleri daha da kötüleştiriyor.

İŞÇİ PARTİSİ ZAFERİ ARTAN BİR ŞEKİLDE KESİN GÖRÜNÜYOR

Seçimlerin nihai aşamasına yaklaşırken iir İşçi Partisi zaferi artan bir şekilde kesin görünürken, Liberal Ulusal Partinin kuvvetli ulusal güvenlik kampanyasının başarısızlığı Washington’ın yakın ilgisini çekti. Biden yönetimi İşçi Partisi’nin zaferinin, ara seçimlerden sonra ABD siyasetinin kutuplaşması ile birlikte, Kasım 2022’de Avustralya’nın Çin ile diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 50. yıl dönümünün ilişkileri yeniden başlatmak için bir dayanak olacağını çok iyi biliyor.

İşçi Partisi bakan yardımcısı Penny Wong partinin sözde Hint-Pasifik’e “daha az askeri bir yaklaşımı” tercih ettiğini gösterdi, bunun hem QUAD hem de AUKUS için sonuçları olacak ve bölgesel ilişkileri iyileştirmek için artan diplomatik çabalar İşçi Partisi’nin hem ASEAN hem de RCEP ile ticaret arzularını desteleyecek. Hindistan ve CPTPP özellikle ticarette gelecek vadederken İşçi Partisi sessizce siyasetinin yönünü Çin ile diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasına ve daha istikrarlı ekonomik ilişkilere doğru yöneltiyor.