People’s Daily / He Yin

Çin Komünist Partisi (ÇKP) 100. yıl dönümünü kutlarken, uluslararası toplum, 100 muhteşem yılı geride bırakan, 70 yıldır dünyanın en büyük sosyalist ülkesini yöneten ve 91 milyon üyeli dünyanın en büyük Marksist iktidar partisini yakından izleyerek, orada niçin ve nasıl çalıştığına dair bir yanıt bulmaya çalışıyor. Daha fazla uluslararası şahsiyet, halka hizmet etmeye bağlı kalmanın, bütün çabalarında onlara güvenmenin ve onları tam merkeze koymanın ÇKP’nin başarısının anahtarı olmasının yanı sıra 100 yıllık parti için bir canlılık kaynağı olduğunu fark ediyor.  

ÇKP’nin Çin halkının mutluluğunu arama çabaları, yabancı siyasi partiler ve ileri gelenler ile her kesimden insanlar tarafından övgü alıyor. Onlar, ÇKP’nin yolculuğunun, bir siyasi partinin halkının çıkarlarını en yüksek öncelik olarak aldığı zaman her şeyi başarabileceğini kanıtladığına inanıyorlar. Çin halkı adına konuşan ve onlar için çalışan, onların temel çıkarlarını koruyan ve en önemli kaygı sorunlarını pratik olarak çözen ÇKP, Çin halkı tarafından samimi olarak kabul ediliyor ve destekleniyor. Bunun için ÇKP, ulusal kalkınmada büyük adımlar atması için Çin halkını birleştirebilir ve ona öncülük edebilir.

Karl Marx ve Friedrich Engels Komünist Parti Manifestosu’nda işçi hareketinin, büyük çoğunluğun çıkarına ve öz bilince sahip, bağımsız hareket olduğunu yazmıştır. Bu, insanların sorunlarının niçin bir siyasi partinin ve bir rejimin kalitesinin mihenk taşı olduğunu açıklıyor. ÇKP kurulduğundan bu yana bir işçi partisidir. ÇKP, halk için ve halkın refaha ermesi için kurulmuştur. ÇKP her zaman halkın yanındadır ve partinin gelişmesinin temel amacı olan halkın çıkarları için mücadele eder. ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, partinin kendine has özel bir çıkarı olmadığını ve her zaman halkın çıkarlarını ilk sıraya koyduğunu söyledi.

HALKIN ÇIKARLARI DAİMA İLK SIRADA

20. yüzyılın başında Amerikalı gazeteci Jack Belden, ÇKP’nin halkın desteğini tamamen kazandığı için başarılı olacağını tahmin etti. Çin Halk Cumhuriyeti’nin 1949 yılında kurulmasından bu yana ÇKP, insanların refahı için çabalamayı nihai görevi olarak almış ve sürekli olarak halkın tatmin duygusunu, mutluluğunu ve güvenliğini artırmıştır. Britanya Komünist Partisi Genel Sekreteri Robert Griffiths, ÇKP’nin her zaman halka yakın olduğuna dikkati çekmiştir.

ÇKP, her politika ve reform önlemini hayata geçirmeden önce halkın sesine kulak verir ve onun bilgeliğinden yararlanır. Britanya Sosyal Bilimler Akademisi üyesi Martin Albrow, ÇKP’nin Çin halkını kalkınmayı başarmasına liderlik etmesinin sırlarından birinin, siyasi partinin her zaman insanlara canı gönülden hizmet etmesi olduğuna işaret etti. Yoksulluğu azaltma başarısının yanı sıra salgını kontrol altına almanın önemli stratejik sonucu ÇKP’nin insan merkezli kalkınma felsefesinden kaynaklanıyor. Singapur Ulusal Üniversitesinin tanınmış üyesi Kishore Mahbubani, 1,4 milyar Çinli insanın, ÇKP liderliği altında Çin uygarlığının yeni bir zirvesini benimsediğine inanıyor. 

ÇKP ile Çin halkı arasında giderek yakınlaşan ilişki, Çin’in bütün güçlüklerin ve risklerin üstesinden gelme konusundaki güvenini destekliyor. Bu, Çin halkının büyük modernleşmesi için sürekli bir enerji kaynağıdır. ÇKP, insan uygarlığının ilerlemesine daha fazla katkıda bulunmak adına her zaman insanların refahı için çabalamayı temel misyonu ve insanlara tüm kalbiyle hizmet etmeyi temel amacı yapacak ve tarihi davası için onlara güvenecektir.