China Daily / Michele Genovese

Çin’in ekonomisini ve ulusal gücü son yıllarda nasıl ve neden bu kadar hızlı büyüyor? Geçen bin yılda ülkeyi ziyaret etme fırsatı bulan birçok seyyahın yazdıklarında kanıtlandığı üzere Çin yüzyıllarca zenginlik yaratma ve dağıtma, kültürel teknolojik ilerleme ve altyapı geliştirme bakımından hep ön cephedeydi.

Çin’in yükselişini başlatan dönüş 2. Dünya Savaşı’ndan sonra, bu yıl 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) önderliğinde başladı. Her ne kadar ülkeyi, 40 yıldır devam eden gelişmekte olan bir eğilim olan refaha yöneltme yolunda bazı yanlış tercihler yapmış olsa da ÇKP’nin başarıları inkâr edilemez. Çin’in yüz milyonlarca insanı mutlak yoksulluktan kurtarmış olması kendi içinde anıtsal bir başarıdır.

Çin’in sorumlu bir küresel güç olarak uluslararası imajı, ülkedeki insanların yanı sıra dünyanın geri kalanı için de daha fazla ürün ve hizmet üretmesi nedeniyle büyüdü. Çin ayrıca, uluslararası ilişkilerin karmaşık doğası üzerinde etkileri olan eğitim, kültür, bilim ve teknoloji alanlarında dikkate değir ilerleme gösterdi.

ÜLKELER DÜNYANIN ORTAK YARARI İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAYI ÖĞRENMEK ZORUNDA

Çin’in başarıları becerikli, disiplinli ve son derece üretken bir halkın derin kültürel köklerine atfedilebilir, ama ayrıca ülkenin genel kalkınmasını inkâr edilemez bir yetenek ve yeterlilikle yönlendiren liderliğine de bağlanabilir. Yine de Çin, özellikle demokrasiyi temsil ettiğini iddia eden, ÇKP’nin yönetişim ilkelerini eleştiren ve Çin’i insan hakla ihlalleri ile suçlayan ve diğer, zayıf ülkeleri boyunduruğu altına almak için silahlı kuvvetlerini güçlendirenler olmak üzere diğer ülkelerle anlaşmazlıklarını göz ardı edemez ve etmemelidir.

İnsanlığın iyiliği için, ulusal kaygıların yüksek derecede anlaşılması ve saygı duyulması ile uluslararası dengeyi sürdürmek ve insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve dünyadaki farklı kültürler ile gelenekleri korumak için somut adımların atılmasına izin vereceği için karşılıklı bakış açılarının birbirine uydurulmasına öncelik verilmesi hayati önemi sahiptir. 

Çin ekonomisi dünya ekonomisinden yalıtılamaz ve ülkeler dünyanın ortak yararı için birlikte çalışmayı öğrenmek zorundadır. Uluslararası topluluğun ise küresel yönetişimin ilkelerinin önemini göz ardı etmemelidir. Binlerce yıla dayanan bir gelenek ve güçlü siyasi liderlik, uluslararasında aldığı prestijli yeri hak eden Çin’e ilham vermeye ve yönlendirmeye devam ediyor.