CGTN / Einar Tangen

Çin hükümetinin yıllık çalışma raporu, ilerlemeyi gözden geçirmesi ve gelecekteki hedefleri belirlemesi açısından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı’nın Ulusa Sesleniş konuşmasına benzer.

Çin Başbakanı Li Keqiang’ın konuşması, Çin’in son 40 yıldaki başarıları ve özellikle de bu sonuncusu göz önüne alındığında, benmerkezci bir zafer turu olabilirdi, ama değildi. Gerçekleri ve umutları birçok pragmatik politika ve yaklaşımla dengeledi.

Bu yılın zorlukları arasında hem sağlık hem de ekonomik sonuçları olan Covid-19 ve çoğunlukla gelişmiş ülkelerden ve uluslararası basından gelen düşmanca söylemler yer alıyor.

Bir enstantaneden ana çıkarımlar şunlardı:

Yüzde 8’lik uluslararası mutabakattan önemli ölçüde daha düşük olan yüzde 6’lık bir Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) hedefi ile Çin, gerçek ekonomik değeri ve faaliyeti ölçmedeki eksiklikleri göz önüne alındığında, bir ölçü olarak GSYİH ile daha az ilgilendiğini kabul ediyor.

Çin, daha az bürokrasi, ücretler, vergiler, daha az kısıtlanmış endüstri ve istikrarlı forex ekonomik yönetimi ile ekonomisini “açmaya” ve yönetmeye devam edecek. Dünyadaki diğer pazarlardaki kaos ve belirsizlik göz önüne alındığında bu, zaten rekor seviyelerde olan gelen yatırımı daha da teşvik edecek.

Li, Çin’in hâlâ birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu kabul ederken, Çin’in hükümetin yönetilen sosyalist piyasa sistemi ve zorlukları karşılama ile üstesinden gelme becerisinden memnun olduğunu açıkça belirtti.

Konuşmada, hükümetin yeni 14. Beş Yıllık Planında odaklanacağı alan ve eylemlerin bir listesi yinelendi. Sektörler, şirketler, yerel yönetimler ve bireyler, fırsatlar için uygulanacak ekonomik ve sosyal politikaların karışımının özelliklerini gözden geçirecekler.

LI KEQIANG GERÇEKLERİ VE UMUTLARI PRAGMATİK POLİTİKA VE YAKLAŞIMLA DENGELEDİ

Sosyal tarafta dikkate değer olanlar, insanları tekrar yoksulluğa geri dönmekten alı koyma, çevre, yaşlılar, barınma, eğitim ve öğretim, kırsal canlandırma, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetlerin genişletilmesi, gıda güvenliği ve kültürel taahhütleridir.

Ekonomik tarafta, teknoloji yatırımı için vergi indirimleri, stratejik yetenekleri çekmek ve elde tutmak için geliştirilmiş programlar, onaylanmış genetiği değiştirilmiş tohumlar gibi üretimi artırmaya yönelik tarım politikaları, ücretlerin düşürülmesi gibi mikro, küçük, orta ölçekli işletmelere (MSME) destek verilmesi, vergiler, bürokrasi ve onları dijitale geçmeye teşvik edecek programlar, yeşil ekonomi için artan harcamalar ve destek, düşük karbon, yenilenebilir enerji, temiz kömür ve birim GSYİH başına güç tüketimini azaltmak için artan verimlilik vardı.

Makro tarafta Li, Covid-19 krizinin etkileri devam ederken, tüm ekonomik teşvik çabalarının aşağı yukarı salgın öncesi yönergelere döneceğini açıkça belirtti. Önemli bir değişiklik, Çin genelinde kentsel alanların yeniden canlandırılmasına devam etmek için yerel yönetimlere ve hedeflenen altyapı programlarına yönelik verilen desteği artırmaktı.

Öyleyse, Li’nin konuşmasının üzerinde düşünürken, bir yıllık Covid-19 salgınından sonra ne söyleyeceğinizi düşünün, özellikle de Çin olsaydınız ve diğer ülkeler mücadele ederken hayatta kalma ve hatta biraz da olsa gelişme yeteneğinizi yansıtıyor olsaydınız.