Çin ve Rusya’nın Washington büyükelçileri, Amerika Birleşik Devletleri’nde  (ABD) yayınlanan “The National Interest” dergisinde ortaklaşa yayımladıkları bir makalede, ABD’nin düzenleyeceği Küresel Demokrasi Zirvesi’ne karşı çıktıklarını belirttiler.

Herkes bilir ABD, 9-10 Aralık günlerinde düzenleyeceği sözde demokrasi zirvesi aracılığıyla uluslararası toplumda ideolojik çatışma ve zıtlık yaratmak ve kendi hegemonyasını korumak istiyor.

Soğuk Savaş zihniyetini canlandırmak isteyen ABD, sürekli demokrasi sloganları atıyor, ancak ironik olan şu ki; geçmişte olduğu gibi şimdi de demokrasiye aykırı girişimlerde bulunuyor!

Demokrasi, dünya ülkelerinin sahip olduğu ortak bir değer yargısıdır, ABD’nin kontrolündeki bir siyasi araç değildir. ABD, başka ülkeleri işgal edip bölücülük faaliyetleri gerçekleştiren ve istikrarsızlık yaratan bir ülke olarak demokrasi konusunda söz hakkına sahip olamaz. Sözde demokrasi zirvesi, yalnızca komik bir tiyatro oyunu olacak.