China Daily / Li Yang

Yakında, kuzeybatı Çin’deki Shaanxi eyaletinin başkenti Xi’an tarafından açıklanan kalkınma planı, bilgi, dijital ve çevre koruma teknolojilerinde ilerlemeye işaret ediyor ve merkezi yönetimin, yenilikçiliğe yaptığı vurgulama, batı bölgelerine yeni gelişme fırsatları sağlıyor.

Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Tibet özerk bölgesi, İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nin batı kesimi, Ningxia Hui Özerk Bölgesi ile Gansi ve Qinghai eyaletleri, ülke “çifte dolaşım” kalkınma modelinin uygulanması ilerlettiği sürece Çin’in gelecekteki ekonomi haritasında daha fazla önem kazanacaktır.

Her ne kadar kişi başına düşen Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) bu bölgelerde nispeten düşük olsa da 70 yıldan fazla süredir yapılan uzun vadeli yatırımlar sayesinde eğitim, araştırma ve endüstriyel temellere sahip Xi’an, Chengdu ile Lanzhou gibi önemli kentler vardır. Bu eyalet başkentleri, dünyanın her tarafından daha fazla yetenek ve yatırım çekmek için sahip olduğu güçlerinden yararlanmalıdır, ancak eyalet ekonomilerinde fazlaca baskın hale geldikleri bir ekonomik kalkınma modeli oluşturmaktan kaçınmaları önemlidir.

Batı bölgeleri ile ülkenin daha gelişmiş kıyı bölgeleri arasındaki iş birliği ile ortaklık güçlendirilmelidir ve merkezi yetkililer, batı bölgelerinde kamu hizmetleri ve altyapıların iyileşmesine yardımcı olmak için daha fazla fon ile kaynak aktarmalıdır, böylece hızlı gelişme dönüşleri izlemede doğal çevre ve kaynaklar tehlikeye atılmaz.  

Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için batı bölgelerinin, çevre koruma ve yeşil kalkınmanın önemini tam olarak kavraması ve aralarında bir denge kurmada iyi iş çıkarması gerekmektedir.  Yoksulluğu azaltma kampanyasında elde edilen zaferin gösterdiği gibi, batı bölgelerinin gelişmesi hiçbir şekilde sadece yerel hükümetlerin sorumluluğunda değildir, ilgili bütün kesimlerin ortak çalışmasını gerektiren ulusal bir görevdir. Gelişmiş kıyı bölgeleri, on yıllardır batı bölgelerinden gelen emek, enerji kaynaklarla büyüdüğü için, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için batı bölgelerinin destek vermesinin tam zamanıdır.