China Daily / Shanguan Yaoting

Yedinci ulusal nüfus sayımı bazı Batılı politikacılar ve sözde akademisyenlerin Xinjiang hakkındaki iddialarının gerçek dışı olduğunu gösterdi. Onlara göre, Çin’in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’ndeki etnik gruplara karşı politikası “soykırım” niteliğinde.

Xinjiang’la ilgili nüfus sayımı verilerinin açıklanmasından kısa bir süre sonra, bazı Batılı akademisyenler, haber kanalları ve siyasetçiler rakamların Çin hükümetinin Xinjiang’da Han nüfusunu artırmak ve Uygur nüfusunu azaltmaya çalıştığını gösterdiğini, bu durumun (kendisine Çince Zheng Guo’en diyen) Çin karşıtı akademisyen Adrian Zenz’in Çin’in bölgedeki nüfus politikaları ile “kronik bir soykırım” uyguladığı iddiasına uygun olduğunu ileri sürdü. Xinjiang nüfus verileri, Zenz’in iddiasını destekliyor mu?

Çin karşıtı güçler Xinjiang’da Uygur nüfusunun “1,1 milyon düşmesi” ve Han nüfusunun “3,1 milyon” artmasının kendilerinin “soykırım” iddiasını desteklediğini iddia ediyor. Ama bu iddialarda herhangi bir gerçeklik payı var mı?

Uygur nüfusundaki değişikliklerin uygun veri karşılaştırması ile incelenmesi gerekir. Ama bazı insanlar Xinjiang nüfusu ile ilgili 2011 ile 2018 verilerini rastgele alıyorlar ve bu verileri yedinci nüfus sayımı verileri ile karşılaştırıyorlar ve bu karşılaştırmadan Xinjiang’daki Uygur nüfusunun 1,1 milyon azaldığı şeklinde saçma bir sonuç çıkarıyor. Ki, bu istatistikte temel bir hatadır. Aslında Xinjiang’daki Uygur nüfusu 2010’dan 2020’ye kadar 1,62 milyon arttı, 2011 ve 2021 nüfus verileri bunu gösteriyor. Aynı şekilde, Uygur nüfusunun 2018’de 11,68 milyon iken 2020’de 11,62 milyona düştüğü iddiası da eşit ölçüde savunulamaz bir iddiadır.

Nüfus sayımı yapılmayan yıllardaki nüfus verilerini nüfus sayımı verilerine göre düzeltmek uluslararası olarak kabul edilen bir uygulamadır. Ulusal İstatistik Bürosu’nun düzeltilmiş verilerine göre, 2018’de 11,5 milyon olan Xinjiang’daki Uygur nüfusu 2020’de 11,62 milyona çıkmıştır, bu 120 binlik bir artıştır. Aslında Uygur nüfusu 2010 ile 2020 arasında düzenli biçimde artmaya devam etti. Genel ulusal nüfusun on yıllık büyüme oranı yüzde 5,38 ve han nüfusunun artış oranı yüzde 4,93 iken, Uygur nüfusunun on yıllık artış oranı 16,2’dir.

BATI’NIN SİYASİ KOMPLO TEORİSİ ÇABASI

Han nüfusunun 3,1 milyon arttığı iddiası da yanlış. Xinjiang için 2011 nüfus sayımına göre, Han nüfusu 2,17 milyon artmış, bunlardan 1,94 milyonu diğer eyalet ve bölgelerden Xinjiang’a göçmüş. Han nüfusundaki büyük artışın asıl nedeni, sürekli ekonomik kalkınması ve yatırımcıların bölgede yatırım yapma istekleri nedeniyle çok sayıda göçmen işçinin Xinjiang’a gelmesidir.

1,66 milyon km karelik bir alana sahip olan ve Çin’in toplam kara alanının altıda birini oluşturan Xinjiang doğal kaynaklar bakımından zengin ve gelişen yükselen endüstrilere sahip olmanın yanı sıra ekonomik kalkınma için büyük bir potansiyele sahip. Ama bölgenin nüfusunun ülkenin toplam nüfusunun yüzde 2’den azını oluşturduğu için ve lüksek kalkınma potansiyeli dikkate alındığında, bölge vasıflı işçiler ve diğer yüksek kaliteli yetenekler dahil ülkenin diğer bölgelerinden büyük miktarda insanı kendine çekiyor. Çin’in sürdürülebilir sosyoekonomik kalkınması sayesinde nüfus akışları bütün ülkede arttı ve yer değiştiren insan sayısı daha da çoğaldı.

Yedinci nüfus sayımına göre, Çin’in eyaletler arası yer değiştiren nüfusu 124,80 milyon, dolayısıyla 1,94 milyon Han insanını geçen on yılda iş için Xinjiang’a göçmesi şaşırtıcı değil. Bu 1,94 milyonun 124,84 milyonluk eyaletler arasında yer değiştiren nüfusun sadece küçük bir kısmı olduğunu ve Han nüfusunun Çin’in toplam nüfusunun yüzde 91,11’ini oluşturduğunu hatırlatmaya bile gerek yok.

Çin halkının kendi ülkesi içinde serbestçe hareket emesini bir etnik grubun başka bir etnik grubun bölgesine zorla girmek olarak görmek sadece somut gerçeklere aykırı değil, aynı zamanda insan haklarından biri olan seyahat özgürlüğüne de karşı. Bu açıkça Çin’i karalamak için siyasi bir komplo teorisi uydurma çabası.

Yedinci nüfus sayımı verileri ABD liderliğindeki Batı’nın propagandasını yaptığı yalanları ortaya çıkardı. Bu veriler Uygur nüfusunun, Xinjiang’ın toplam nüfusunun yanı sıra düzenli biçimde büyüdüğünü ve Batı’nın “soykırım” iddiasının siyasi amaçlı olduğunu gösteriyor.