Çin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD )ve Kanada gibi batılı ülkelerin etnik soykırım suçları işlediklerine işaret ederek, uluslararası toplumun bu suç eylemlerine karşı kapsamlı soruşturma yapması gerektiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi 47’inci toplantısında etnik soykırımın önlenmesi hakkında BM Genel Sekreteriyle özel diyalogu dün yapıldı.

Çin’in BM Cenevre Ofisi’nde görevli diplomat Jiang Rui diyalogta yaptığı konuşmada, ağır bir uluslararası suç olan etnik soykırımın insanlığa büyük felaket getirdiğine işaret ederek, bunun olumsuz etkilerinin günümüzde bile yaşandığını vurguladı.

ABD’nin Amerikan yerlileri üzerinde büyük ölçekli katliam yaptığını ve ülkede yerli nüfusun 15’inci yüzyılın sonundaki 5 milyondan 20’nci yüzyılın başında 250 bine indiğine işaret eden Jiang Rui, günümüzde yerlilerin hâlâ ücra bölgelerde yaşadıklarını söyledi.

Kanada’da 150 binden fazla çocuğun asimilasyon amacıyla yatılı okullara zorla götürüldüğüne ve en az 3 bin 200’den fazla çocuğun ezilerek öldüklerine işaret eden Jiang Rui, diğer yandan tüm bunların Kanada’da etnik soykırımın küçük bir parçası olduğunu belirtti.

Jiang Rui, diğer batılı ülkelerin de sömürgecilik ve işgal eylemleriyle ciddi etnik soykırım ve insanlık dışı suçlar işlemiş olduklarını ifade etti.

Jiang Rui, uluslararası toplumun tüm etnik soykırım eylemlerine karşı kapsamlı ve adil soruşturma yapması, faillerin sorumluluklarının açığa çıkarılması ve ırkçılığın olumsuz etkilerinin kökünden kazınması gerektiğini açıkladı.

ÇİN’DEN İNSAN HAKLARI KONSEYİ’NE ÇAĞRI: ABD’DE ZORLA ÇALIŞTIRMA DURUMU İNCELENMELİ

Aynı gün BM İnsan Hakları Konseyi 47’inci toplantısı kapsamında düzenlenen bir çalışma diyalogunda konuşan Diplomat Jiang Rui, ABD’nin insan haklarını bahane ederek Çinli işletmeleri itibarsızlaştırmaya, yaptırım ve baskı uygulamaya, Çinli işletmelerin gelişimini bastırmaya, ABD’nin bilim ve teknoloji tekelini ve uygunsuz ticari çıkarlarını korumaya çalışmasına kesinlikle karşı çıktıklarını ve ABD’nin ilgili girişimlerinin, kendi ilan ettiği adil rekabet ilkesine açıkça aykırı olduğunu belirtti.

ABD’de zorla çalıştırma belirtileri ciddiyetini korurken, her yıl 100 bini aşkın kişi ABD’de zorla çalıştırılmak üzere satın alınıyor ve bunların yarısı tersanelere satılıyor veya ailelerde köleliğe maruz kalıyor.

Zorla çalıştırma, özellikle ABD’de aile hizmetleri, tarım ve yetiştiricilik gibi 20’den fazla sektörde öne çıkmaktadır.

Çin, İnsan Hakları Konseyi’ni ABD’deki zorla çalıştırma konusuyla yakından ilgilenmeye çağırıyor.