China Daily

Batı’daki bazı Çin karşıtı güçler, ümitsizce Çin’i karalamak çabası içinde, Çin’in Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Xinjiang’da “mezalim” uyguladığı şeklinde yalanlar uydurmaya devam ediyor.

Bunların Uygurların “endüstriyel ölçekte” zorla çalıştırıldığı ve zorla kısırlaştırıldığı iddiaları ile gerçeği tahrif etmeleri, insan haklarını siyasi manipülasyonları için kullanma niyetlerini açığa çıkarıyor. Özerk bölgedeki durumu gelip kendilerinin görmesi için Çin’in yaptığı davetleri sürekli reddederek, bunun yerine Çin’in bölgedeki etkilerini kontrol altına almaya çalıştığı aynı aşırıların değerlendirmelerinden kendi işlerini gelen kısmı kullanıyorlar.

Bu Çin-Karşıtı Batılı güçler, Xinjiang’ı karalama art düşüncelerine hizmet etmek için, Xinjiang’da terörizmi, aşırılığı ve ayrılıkçılığı teşvik etmelerine yarayacağını düşündükleri her yalanı söyleyecek kişilerle iş birliği yapmayı seçiyor. Bunlar birlikte pek çok plan uyguladılar ve Batı medyasını Çin’e karşı temelsiz iddialarını yaymak için kullandılar.

Batı medyasının Xinjiang’a ilgili taraflı haberlerinde, yaklaşık bir milyon Uygurun “tutuklandığı” iddiası meşhur bir laf haline geldi. Ancak bu iddia iki hayli şüpheli “araştırmaya” dayanıyor.

Bu araştırmalardan biri, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükümetinin desteklediği Çin İnsan Hakları Savunucuları Ağı (CHRD), diğeri ise diğer aşırı sağcı köktendinci Hristiyan Adrian Zenz tarafından yapıldı.

CHRD sadece 8 kişiyle röportaj yaparak, bu saçma örnekteki gösterilen tahmin oranını tüm Xinjiang’a uygulayarak, 1 milyon kişinin “yeniden eğitim tutuklu kamplarında” tutulduğu ve 2 milyon kişinin “gündüz/gece yeniden eğitim toplantılarına katılmaya zorlandığı” üstünkörü sonucuna varıyor.

BİR YALAN BİN KERE TEKRARLANSA BİLE ASLA GERÇEK OLMAZ

Zenz “1 milyonun biraz üstünde” şeklindeki tahminini, Türkiye’den yayın yapan ve ayrılıkçılığı destekleyen bir sürgün Uygur televizyonu olan İstiglal TV’nin tek bir haberine dayandırıyor.

BBC gibi Çin’e karşı açık bir yanlılığı olan Batılı medya kanalları bu kanıtlanmamış, tek taraflı iddiaları Çin’e çamur atabildikleri sürece yayınlamaktan ve yaymaktan mutlular.

Bir yalan, bin kere tekrarlansa bile asla gerçek olmaz ve Xinjiang’ın kapıları önceden varsayılan baskı manzaralarından çok gerçeği görmek isteyen herkese açıktır. 2018’den bu yana, 100’den fazla ülkeden bin 200 diplomat, Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi, gazeteci ve din adamı Xinjiang’ı ziyaret etti. Tanık oldukları şey, Xinjiang’la ilgili bazı Batılı medya organlarının uydurduğu sahte haberlerin, kendini kandıran bir ön yargıdan başka bir şey olmadığını gösterdi. Halen bu yalanlara sarılan ve gerçeğe gözünü yuman bu Batılı politikacılar için tek mantıklı açıklama Xinjiang’ı Çin’e karşı bir “kart” olarak kullanmak istedikleridir.

Çin, Xinjiang’da kendi doğru kalkınma rotasını izlemeye devam edecek ve refah içinde, istikrarlı bir Xinjiang bazı Batılı medya ve politikacılar tarafından tekrarlanan yalanları parçalayıp geçmeye devam edecek.