China Daily

Geçen hafta çarşamba günü açıklanan Beijing nüfus sayımı verilerine göre, başkentte 21,89 milyon daimi ikamet eden kişi var. Bu geçen on yılda yıllık ortalama yüzde 1,1’ik bir artış demek, ayrıca bu artış daha önceki 10 yıllık dönemdeki artış oranından 2,7 puan daha düşük.

Çin geçen hafta 7. nüfus sayımı sonuçlarını açıkladı, sonuçlar başkent nüfusunun nasıl oluştuğunu daha iyi görmek için parçalara ayrıldı. Beijing’deki nüfus eğilimleri geniş bir ilgi uyandırdı. Nüfus artışının hızı düşmüş olsa da, bu atış hızı halen yüzde 0,53 olan ulusal artış hızından daha yüksek.

Azalan büyüme hızına rağmen Beijing’in nüfus yapısı göreli olarak iyi bir durumda. Örneğin, Beijing’de 15-59 yaş arasındakilerin oranı ulusal ortalamadan 5 puan daha büyükken, 65 yaş ya da daha yaşlı olanların oranı ulusal ortalamanın altında. Bu Beijing’in emek arzı ve canlılığının ulusal ortalamanın önünde olduğunu gösteriyor.

Beijing’in son on yıllık nüfus verilerini değerlendirirken, Beijing’in yavaş nüfus artışının yüksek kaliteli kalkınmaya odaklanması ile uyum içinde olduğunu göz ardı etmemeleri gerekir. Geçen birkaç yılda, Beijing sürekli, genel imalat işletmelerinin ve bölgesel pazarların merkezi olarak yerlerinin değiştirilmesi dâhil sermaye dışı işlevlerin yerlerinin değiştirilmesini, kamu hizmeti kaynaklarının en iyi duruma getirilmesini ve yasa dışı inşaatların yıkılmasını teşvik etti.

BEIJING’DEKİ NÜFUS EĞİLİMLERİ İLGİ UYANDIRDI

Beijing’in genel kalkınma planına (2016-2035) göre, 2020’de kentsel nüfusunu 23 milyonla sınırlandıracaktı ve muhtemelen bu aralıkta kalacak. Geniş ölçüde Beijing’in yavaş nüfus artışı ve yüksek kaliteli kalkınması sermaye dışı işlevleri diğer yerlere aktarma ve gerekli olmayan kalkınma projelerini azaltma çabalarının bir sonucu. Bir yandan sermaye dışı işlevlerin başka yerlere nakli Beijing’in nüfusunun dağılımını daha da iyi duruma getirdi. 2010’a göre, Beijing’in kentsel bölgesinde daimi ikamet sahibi olanların sayısında 728 binlik bir azalma oldu ve merkezi kentsel alandaki nüfusta da 347 binlik bir azalma var, bunlar burada yaşayanların yaşam kalitesini artırdı.

Öte yandan Beijing’in sermaye dışı işlevlerin başka yerlere nakli konusundaki sürekli çabası Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin koordineli kalkınmasına katkıda bulundu.

Değişik veriler, Beijing nüfusunun gerçek büyümesinin genel kalkınma hedefleri ile uyum içinde olduğunu gösteriyor. Yine de Beijing yaşlanan nüfusla mücadele etmek ve kamu hizmetlerini iyileştirmek için önlemler almaya devam etmeli. Ancak böyle yaparak yüksek kaliteli kalkınmayı başarabilir.