China Daily

Devlet Konseyi’nin onayıyla Beijing, Shanghai, Guangzhou, Tianjin ve Chongqing kentleri, ifadeden de anlaşılacağı gibi kendilerini küresel etkiye sahip kentler olarak uluslararası tüketim merkezlerinin parçası yapmaya ön ayak oldular. 

Genel olarak uluslararası tüketim merkezleri, New York, Paris, Londra ve Tokyo gibi aynı zamanda büyük turizm noktalarıdır.  

Büyüyen iç talep Çin’in büyümesinin önemli bir itici gücü haline geldiği için yetkililer, yerel ekonominin dayanak noktası ve yerel ve uluslararası ekonomilerin birbirinin tamamlayıcısı olduğu “çifte dolaşım” kalkınma modelini ilerletmek için daha fazla uyumlu çabalar göstermelidir. 

Beijing, Shanghai, Guangzhou, Tianjin ve Chongqing kentleri sadece turizm merkezleri değil, aynı zamanda büyük yerleşik nüfusların yanı sıra büyük yatırımlar çeken, güçlü endüstriyel, ticari ve finansal faaliyetlere olanak sağlayan istikrarlı dinamik nüfusların akışına sahip. Büyük tüketici talebi ve daha iyi arz ve talep dengelemesi bu kentlerin canlılığını destekleyecek ve iç dolaşım ile daha geniş çifte dolaşımı teşvik edecektir. 

YÜKSEK KALİTELİ MARKA PİYASALARI İYİLEŞTİRİLMELİ

Kendilerini uluslararası tüketimin merkezleri haline dönüştürmek için bu kentlerin tüketici gruplarını geliştirmesi ve kaliteli tüketimi teşvik etmesi gerekmektedir. Bir uluslararası tüketim merkezi, sadece yerel sakinler değil, aynı zamanda kentin popülerliğini artıracak uluslararası ve yerli turistlerden oluşan büyük tüketici gruplarına sahip olmalı. Bu beş kent hâlihazırda büyük bölgesel tüketim merkezleridir ve tüketim ölçeği bakımından uluslararası tüketim merkezleriyle karşılaştırılabilirler, ancak kişi başına tüketim ve kişi/zaman başına tüketim söz konusu olduğunda büyümek için halen bir alan vardır. 

Beş kent insanların tüketimin kalitesinin artırılması ve tüketim alışkanlıklarının değişimine uyum sağlamalı ve yeni tüketim ürünleri ve hizmetleri tedarikini desteklemelidir. Bu kentler New York, Paris ve Tokyo ile diğer uluslararası tüketim merkezlerinden, bir kent markasının nasıl yaratılacağını ve ışınım etkisinin nasıl geliştirileceğini öğrenmeli, tanıtımını büyütmek ve moda tüketim eğilimine liderlik etmek için dijital platformları ve diğer kanalları oluşturmalıdır. Aynı zamanda bu kentler, “yeni müşterileri” çekmek ve “eski müşterileri” geri kazanmak için orta seviye ve yüksek kaliteli marka piyasalarını iyileştirmeye ve geliştirmeye odaklanmalıdır.