CGTN / Stephen Ndegwa

Batı medyasının kullandığı bir strateji, düşmanlarının algılanan zayıflıklarını silah haline getirmektir. Elbette, medya kanalları bu şeytani planda hükümetlerinin iş birlikçisidir. Yaygın olmaları nedeniyle, böyle yanlış haberlerle karşılaşan herkesi yanlış bilgilendirmek ve hatta kandıracakları kesindir. Ama yalanlar kısa ömürlü olur. Ancak inkâr edilemez gerçeklerle hakikate ışık tutuluncaya kadar yaşayabilirler.

Çin, 12 Ağustos’ta insan hakları sicili ile ilgili bir Beyaz Kitap yayınladı. “Orta Halli Refah Toplumu İnşası Tamamlandı: Çin’in İnsan Hakları Davasında Parlak Bir Sayfa” başlıklı 35 sayfalık kitap, ülkenin vatandaşlarına karşı geçmişten bugüne davranışını ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) liderliğinin gelecek tasarısıyla ilgili tam bir fikir veriyor.

Belge insan hakları kavramını yeniden tanımlıyor ve genellikle kendine hizmet eden, kültürel olarak duyarsız ve hatta ırkçı olan Batılı tanımın dar kalıplarının ötesine taşıyor. Fakat daha fazlası da var. Çin insan haklarının korunması ve desteklenmesi konusunda ortak bir geleceğe sahip küresel bir topluluk kurmanın bir yolu olarak sınırlarının ötesine taşan katkılarını belgeliyor. Çin’deki bütün ilerlemeler, ülkeyi insan hakları dâhil bütün yönlerden orta düzeyli bir refaha ulaştıran ÇKP’nin vizyoner liderliğine bağlanabilir.

ÇİN’İN İNSAN HAKLARI YOLCULUĞU

Rapor, bu gelişme süreci içinde, “Çin’in ÇKP liderliği altında Çin sosyalizminin kurumsal çerçevesi içinde insan haklarına saygı gösterdiğini ve koruduğunu” belirtiyor. Buradaki yaklaşım insan haklarını, ortak yararın zararına bencil bin kazanım olmaktan çok herkesin sahip olduğu bir ayrıcalık haline getirmektir.

Dahası, Çin karakterli sosyalizmin kurumsal çerçevesi bağlamında insan hakları insan haklarının korunması için bir yasal garanti sağlar. İnsan hakları alanında kapsamlı bir gelişmeyi teşvik eder ve temel geçim ve kalkınma haklarını korur, hepsi herkes için iyi bir yaşam sağlama nihai hedefi ile birlikte.

Asıl olarak, tam da tanımı gereği sosyalizm insan haklarının ete kemiğe büründürülmesidir. Politik ve ekonomik teori ya bütün toplumun sahip olduğu ya da düzenlediği üretim, dağıtım ve işlem araçlarını savunur. Aslında Beyaz Kitap, Çin’in ÇKP liderliğinde orta düzey refahı gerçekleştirmesinin daha derin ve geniş bir bakış açısıyla insan hakları için sağlam bir temel oluşturduğunu belirtiyor. Beyaz Kitap ayrıca Çin’in insan hakları yolculuğunu beş kilit alanda anlatıyor; orta düzey refahın gerçekleştirilmesi, mutlak yoksulluğa son verilmesi ve uygun bir hayat standardı hakkının garanti edilmesi, kalkınma ile insan haklarının güçlendirilmesi ve ekonomik, toplumsal ve kültürel hakların garanti altına alınması, medeni ve siyasi hakların yasa ve yönetişim ile korunması ve toplumsal eşitliği desteklemek ve özel grupların haklarının korunması.

İnsan hakları toplumsal ve ekonomik skala boyunca bütün varoluşu kapsar. Hiç kimsenin arkada kalmaması ve kendisinin ülkenin siyasi yapısında kenara atıldığını hissetmemesi için toplumsal mallara erişme konusunda eşitliğin yaratılmasıyla ilgilidir. Zayıf olanlarda empati kurmak ve onları belirli düzeyde asgari düzeyleri sağlayacak hedefleri belirli girişimlerle güçlendirmek demektir.

Yukarıda anlatılanlar Çin’in tabandan tavana ve kapsamlı ekonomik modelinin gelişmekte olan ülkeler tarafından olumlu biçimde kabul edilmesinin nedenlerinden biridir. Örneğin, devasa altyapı projelerinin gerçekleştirilmesi, ulusal ve uluslararası olarak milyonlarca insana ticaret ile alışverişte fırsatlar sunarak şimdiye kadar ülke içinde ve dışında uzak bölgeleri dışarıya açtı. Evrensel insan haklarına uymanın başka bir örneği Covid-19 aşılarının dağıtımıdır. Aşıları yağmalayan ve aşı sömürgeciliği yapan ülkelerin olduğu bir sır değil. Bu durumu insan haklarına saygı konusundaki uzun yıllardır bildiklerini okumasıyla bağdaştırmak mümkün değildir.

ÇİN 2021 İÇİNDE DÜNYAYA 2 MİLYAR DOZ COVID-19 AŞISI SAĞLAYACAK

Bunun tersine Çin asıl olarak gelişmekte olan ülkelerle aşı iş birliği yaptı ve milyonlarca umutsuz hayatın kurtarılmasına yardım etti. Uluslararası Covid-19 Aşı İş Birliği Uluslararası Forumu’nun 5 Ağustos’ta Beijing’de yapılan ilk toplantısında, Çin 2021 içinde dünyaya 2 milyar doz Covid-19 aşısı sağlama ve Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı’na (COVAX) 100 milyon dolar verme sözü verdi.

Bu Çin’in aşıları küresel bir kamu malı yapma sözüne uyuyor. Hiçbir ülke her gün tek bir öğün yemek için sonsuz mücadele eden insanlara ticari oranlarda aşı satmayı haklı gösteremez. Zayıf durumda olanların sömürülmesi en büyük insan hakları ihlallerinden devam eden bir iştir. Çin’in durumunda orta düzey refahı gerçekleştirmek ve modern bir sosyalist topluma dönüşmek “Çin halkının mutlu bir hayat sürmesini ve daha geniş insan haklarından yararlanmasını” sağlayan mükemmelliğe doğru başka bir dev adımdır. İnsan haklarının zirvesi belki de insanların ne zengin ne de fakir olduğu, ama istek ve çalışmaktan özgür olduğu orta düzey refah durumunu tanımlayan antik bir Çin terimi olan “xiao kang” tarafından özetlenmiştir.