CGTN

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Transatlantik İlişkiler Koordinatörü Peter Beyer, pazartesi günü bir röportajda, gümrük tarifelerini kaldırarak ve iklimi korumak için artan karbon emisyonu ticaret sistemleri kurarak, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) transatlantik bağlarını güçlendirmesi için çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Hiç şüphesiz, çok taraflılığa doğru adım atma ve Trump dönemi politikalarda uzaklaşma planları memnuniyet verici bir işaret olsa bile, Beyer, Beijing yönetiminin ticaret kurallarına uyum eksikliği olduğunu düşündüğü durum için Çin’e baskıyı artırmak amacıyla Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) reformlarını başlatmak gerektiğini de söyledi.

İş birliği beklentileri yerine ortak tehdit algısına atıfta bulunan Beyer, Çin’in DTÖ ile karmaşık ilişkisinin yanı sıra Çin-Almanya ilişkilerinin önemini bir tarafa attı. Beijing’i ticaret uygulamaları konusunda eleştirmeyi amaçlıyorsa, o vakit koordinatörün stratejisi, iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin sağlamlığının açıklamasını yapmıyor. Çin, sadece 2019 yılında iki ülke arasında 233 milyar dolara ulaşan ticaret hacmiyle Almanya’nın en büyük ticari ortağı. Çin, ayrıca Almanya’nın en büyük ihracat piyasası olarak ABD’nin yerini aldı, Almanya’nın Nisan-Haziran 2020 döneminde Çin’e toplam ihracatı yaklaşık olarak 27,25 milyar doları buldu.

ÇİN, ALMANYA’NIN EN BÜYÜK TİCARİ ORTAĞI

Trump, Çin’e karşı sert söylemlerde bulunurken, Berlin yönetimi, sadece farklı ülkeler arasında güven açığını artırmaya hizmet edecek ticaret savaşları pahasına, güçlü ticaret bağlarını sürdürmeye önem vermesi yüzünden Çin politikasında kayda değer olgunluk gösterdi.

İlginç olan, Almanya’yı Çin’e önem vermeye teşvik eden, Trump yönetiminin korumacı ve soyutlama yanlısı küresel ticaret politikalarıydı. Sadece iyi niyet ve ticaret rakamlarına dayalı karşılıklı ilişkiler, Almanya’nın Beijing’i hiçbir zaman tehdit olarak görmediği yerde güçlenmiştir.

Bununla birlikte, sadece rakamlar, Almanya’nın Çin ile ticaret bağlarının önemi ve Peter Beyer’in hedef aldığı DTÖ’de sorumlu bir güç olma rolünü tek başına açıklamıyor. Çin’in, DTÖ’ye verdiği tavizler, Beijing’in, üyelerin önceki Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Anlaşması’nda (GATT) asıl üyelere göre daha fazla taahhütlerde bulunmasını gerektiren Marakeş Anlaşması’nın 12. maddesinde özetlenen sürece katıldığı 1995 yılına uzanmaktadır.

Ayrıca, Çin’in uygulamalarının, kuruluşun ilkeleri ve taahhütlerine zarar vermeyen girişimler olarak düşünülmeyecek DTÖ’nün ihtilafların çözülmesi sistemi altında incelenmesi gerekmektedir. 2002 yılından 2019 yılına kadar Çin, 65 anlaşmazlıkta ve davalı olarak 44 kez dâhil oldu. Buna karşın, ABD ve Avrupa Birliği (AB) aynı süre zarfında toplam 468 anlaşmazlığa karışmıştır. Çin’in şikâyetleri genellikle, ABD yönetiminin kabul ettiği acımasız önlemlerine karşılık olarak geldi, 2002 yılında ABD çelik tarifelerine karşı bir dizi şikâyette bulunduğu zaman dava, DTÖ’nün Bush-dönemi tarifelerinin yasa dışı olduğu kararıyla sonuçlandı.

BIDEN, SANAL G7 LİDERLER ZİRVESİ’NE KATILACAK

Trump yönetiminin, Avrupa’nın alüminyumla kaplı çelik ithalatına uyguladığı Amerikan gümrük tarifelerinin geri çekilmesi konusunda önemli konuşmalar olsa bile, sert ticaret politikalarını aşmada yetersiz ilgi gösterilmesi, Çin’i, DTÖ’de birkaç Amerikan önerisine karşı çıkmaya teşvik etti.

Beyer’in görüşleri, Paris’te, Avrupa’nın rakip güçlere güvenmesinin sadece birliği zarar vereceği anlayışıyla, Emmanuel Macron yönetiminde Fransa tarafından kabul edilen daha ihtiyatlı bir yaklaşım ile tezatlık oluşturuyor. İklim değişikliği, ticaret ve vergi politikaları gibi konularda Çin’e karşı şahin bir tavırla ilişki kurarken, Amerikan ticari ilişkilerini açıkça destekleyen bir politika, Almanya’nın Çin’e yönelik geleneksel bir politikası değil ya da Merkel ilkelerinin bir parçası değil.

ABD Başkanı Joe Biden ilk etkinliğini, Çin ilişkilerinin de ele alınacağı sanal toplantıyla cuma günü G-7 liderleriyle yapmaya hazırlanırken, Beyer’in, Alman sanayi devi Siemens’in başkanı Joe Kaeser’in, Beijing’e karşı düşünceli ve saygılı olmanın önemli olduğu yorumlarına dikkat etmesi faydalı olacaktır.