Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, ülkedeki tedarik zinciri krizine karşı önlem olarak kritik ve stratejik malzemelerin ABD Ulusal Savunma Stoklarından piyasaya sürülmesine izin veren bir başkanlık kararnamesi yayımladı.

ABD’nin ekonomik refahı, ulusal güvenliği ve ulusal rekabet gününün idamesinin esnek, çeşitli ve güvenli tedarik zincirlerine bağlı olduğuna işaret eden Biden, tedarik zinciri ve sanayinin sağlıklı işleyişinin hem federal hükümetin hem de özel sektörün, olası kıtlıklara ve ithalat bağımlılıklarına karşı bir tampon oluşturmak için yeterli miktarda malzeme, ekipman veya hammadde bulundurmasına bağlı olduğunu kaydetti.

Biden, federal hükümetin, muhtemel kıtlıklara ve tedarik zinciri sorunlarına karşı korunmak için yeterli miktarda malzeme sağlamaya yönelik temel araçlarından birinin de Ulusal Savunma Stoku da dâhil olmak üzere ABD Ulusal Stokları olduğuna vurgu yaptı.

Kararnamede, “Federal hükümeti, ulusal savunma amaçlı stoklama konusundaki çabalarını geliştirmek için Ulusal Savunma Stokundan stratejik ve kritik malzemelerin piyasaya sürülmesi ile ilgili yetki verir.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu yetkinin de Tedarik ve İdameden Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşarı’na verildiğini belirten Biden, “Müsteşar, bu kararname ile verilen yetkiyi yerine getirirken, Ulusal Savunma Stokundan stratejik ve kritik malzemelerini, yalnızca ulusal savunma amacıyla kullanım veya üretim için gerektiğinde kullanım, satış veya diğer tasarruflar için serbest bırakabilir.” ifadelerini kullandı.

Biden, 24 Şubat 2021’de yayımlanan Amerika’nın Tedarik Zincirleri başlıklı başkanlık kararnamesinde ülkenin tedarik zincirlerinin kapsamlı bir şekilde incelenmesi talimatı vermişti.