China Daily 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanı Janet Yellen, geçen hafta pazartesi günü, dünyayı 30 yıllık “dibe doğru yarış” dediği şeyden uzaklaştıracak bir anlaşmaya varma görüşü ile şirketler için küresel bir minimum vergi konusunda ABD’nin diğer G20 ülkeleri ile birlikte çalıştığını söyledi.

Yellen, “Birlikte, çokuluslu şirketlerin daha eşit bir oyun alanında vergilendirilmesine dayalı olarak minimum küresel vergiyi küresel ekonominin canlanmasını garanti altına almak ve yenilik, büyüme ve refahı teşvik etmek için kullanabiliriz.” dedi.

Bu öneri Başkan Joe Biden’ın ABD’de kurumlar vergisini yüzde 21’den yüzde 28’e çıkarmayı ve ABD şirketlerinin yurt dışındaki kazançlarından alınan vergiyi şimdiki düzeyin iki katına çıkararak yüzde 21 olarak belirlemeyi de içeren altyapı yatırım planını kabul ettirmeye çalışırken geldi. Bu hareketin amacı, federal hükümetin gelirlerini artırmak ve böylece 2 trilyon dolarlık altyapı yenileme planının harcamalarını ödemesini sağlamak.

ABD dâhil 140’tan fazla ülke 2019’da Ekonomik ve Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) çerçevesinde küresel bir minimum kurumlar vergisi üzerinde görüşmelere başladı. Bu görüşmelerin amacı vergi temelinin aşınmasını önlemeyi amaçlıyordu. Ancak görüşmeler yeni koronavirüs salgını nedeniyle kesildi. Ayrıca sınır ötesi sayısal vergi toplamak için OECD çerçevesinde görüşmeler de devam ediyor.

BIDEN YÖNETİMİ, ALTYAPI FONLARI OLUŞTURMAK İÇİN KURUMLAR VERGİSİNİ ARTIRMAK İSTİYOR

Yellen’ın, ilk önce G20 ülkelerini kapsayacak öneriyi yeniden gündeme getirmek için girişimi ele alması ABD’nin küresel ekonomide liderlik konumunu yeniden ele geçirme niyetini gösteriyor. Eğer minimum kurumlar vergisi anlaşmasına varılırsa, çokuluslu şirketlerin, vergilerini vergi cennetlerinde bildirmeyi seçerek kârlarını maksimize etmek için ülkeden ülkeye hesaplaması daha zor hale gelecek. ABD hükümeti, bu pratik nedeniyle dikkate değer ölçüde vergi geliri kaybediyor.

Biden yönetimi, altyapı fonları oluşturmak için kurumlar vergisini artırmak istiyor ama bunu yapmak şirketlerin ABD’yi terk etmesine teşvik edebilir. Dolayısıyla, Biden şirketlerini çıkışını önlemek için, küresel minimum kurumlar vergisi oranlarını birleştirmek istiyor. Başka bir deyişle, Yellen’ı öneri konusunda bastırmak için girişimi ele almaya zorlayan şey ABD’nin çıkarları. Ama bir anlaşmaya varılıp varılmayacağı hala belirsiz.

İlk planda, vergi toplamak bir ülkenin egemenliğinin bir parçasıdır. Vergi oranlarını değiştirmek ülke ekonomisi, sanayi ve toplumunda sistemik değişiklikleri tetikleyebilir. Birçok ülke doğal olarak birleşik bir küresel minimum kurumlar vergisini reddedecektir. Avrupa Birliği (AB) içinde bile, böyle bir anlaşmaya varmak zordu, çünkü üye ülkelerin kurumlar vergisi oranları arasında büyük fark var.

Bazı AB ülkeleri zaten Google, Amazon, Apple ve Facebook gibi ABD şirketlerine bir sayısal vergi getirmeye başladı, bu da ABD hükümetinin yaptırımlar getirmesine neden oldu. Dolayısıyla, eğer ABD, AB’nin sayısal vergisine “hayır” derse, AB’nin de Yellen’ın önerisini veto edeceği neredeyse öngörülebilir.