CGTN / Matteo Giovannini

Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaklaşık iki pafta önce 7. Ulusal nüfus sayımı verilerini kamuoyuna açıklaması, Çin’in görünür gelecekte büyüme rotasını sürdürebilmesi için çözmesi gereken büyük zorlukları ortaya koydu.

Nüfus sayımının en çok tartışılan sonuçlarından biri, 60 yaş üzerindeki Çinlilerin sayısının toplam nüfusun 2010’da yaklaşık yüzde 5’i iken şimdi yaklaşık yüzde 19’a çıkmış olması. 2025’in sonuna kadar yaşlı nüfusun 300 milyona çıkacağı, devlet emeklilik fonunun parasının 2035’te bitmesinin beklendiği ve modern ve sürdürülebilir bir ülke içi emekliliğin geliştirilmesi için uygun müdahale politikalarına gerek olduğu düşünülürse, bu devlet emeklilik sistemine yüksek derecede bir yük getiriyor.

Bu bağlamda, Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu’nun (CBIRC) yakın zamanda Zhejiang ve Chongqing Belediyesinde emeklilikten sonra 10 yılın üzerinde istikrarlı getiri öneren yardım planlarını teşvik eden bir yıllık pilot sigorta planının uygulamaya konulduğunu açıklaması iyi bir haber çünkü ülkenin emeklilik piyasasına uzun zamandır beklenen reformların uygulanması için doğru yönde atılmış bir adım.

Burada akla gelen ilk şey, haziranda yürürlüğe girmesi beklenen bu pilot planının başlatılmasıyla, Çin emeklilik sisteminde bir “üçüncü sütunun” geliştirilmesinin acilen gerektiğinin farkında olduğunu gösteriyor. Bu 14. Beş Yıllık Plan’da vurgulanan önemli bir hedef. Bu anlamda, Çin temel olarak emeklilik sistemlerinde üç sütuna dayanan en gelişmiş ülkelerin yolunu izliyor, birinci sütun ulusal ve eyalet sosyal güvenlik fonu, ikinci sütun şirket ödentileri ve üçüncü sütun bireysel emeklilik planları.

Çin hanelerinin yerel bankalarda büyük miktarda tasarruf hesapları olduğu hesaplanıyor, bu miktar aşağı yukarı ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYİH) eşit ve bu tasarruflar hiçbir emeklilik özelliği olmayan kısa süreli ürünlere yatırılmış durumda. Bu durum düzenleyiciler için, kişinin emekliliğini düşünerek çalıştığı zamanlara birikim yapma yolu olarak bireysel emeklilik ürünlerinin uzun dönemli faydaları hakkındaki bilgileri artırmak için büyük bir fırsat sunuyor.

6 büyük sigorta şirketinin, China Hayat Sigortası, People’s Hayat Sigortası, Taiping Hayat Sigortası, China Pacific Hayat Sigortası, Taikang Hayat Sigortası ve Xinhua Hayat Sigortası’nın bu pilot projeye katılacak olması, insanların bu şirketlerin hizmetlerine kolayca ulaşmasını garanti altına alıyor.

FİNANSAL SANAYİNİN KALİTESİ ARTIYOR

Çin hükümetinin, bir kamu kuruluşunun işçiler ile yatırım yöneticileri arasında bir aracı olarak hareket eden bir takas odası gibi çalışacağı, İsveç’inki gibi çalışacak olan bir devlet destekli emeklilik şirketinin kurulacağını martta açıklaması, nüfus sayımı verilerinin zorunluluktan fazla bir şey olduğunu gösteriyor. Özellikle, ekonomik geçiş döneminin bu aşamasında, halkı özel yatırım tasarrufları hakkında eğitmenin büyük bir öneme sahip olduğuna inanıyorum. Bu ancak insanları piyasada bulunan ürünleri bilen varlık yöneticileri ile bağlantıya sokarak başarılabilir.

Kıta Çin’inde modern bir emeklilik sisteminin geliştirilmesi Hong Kong’un kararlı ve gelişmiş finansal hizmetler tedarikçisi rolünün bir kaldıraç olarak kullanılması ve daha fazla finansal bağlantılılığı teşvik ederek başarılabilir. Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi tarafından yayınlanan planın bir parçası olan ve Büyük Körfez Bölgesi’nde daha büyük finansal bütünleşmeyi teşvik etmeyi amaçlayan “Sigorta Bağlantısı” adı verilen sınırlar arası planın başlatılması kıta Çin’indeki insanların gelişmiş ve farklılaşmış taleplerinin, Hong Kong merkezli kurumların profesyonelliği ile birlikte karşılanabilmesini sağlayacak.

Yetkililerin ülke içi emeklilik sisteminin iyileştirilmesi çabalarını ve Çin finansal piyasasının devam eden dışa açılmasını dikkate alarak, pilot sigorta planı ayrıca, hala az sigortalanmış bir piyasanın gereklerini küresel olarak dağıtılan ürünleri ile karşılamaktan çok mutlu olacak yabancı sigorta şirketleri için bir fırsat penceresi açabilir.

Kısaca, Zhejiang ve Chongqing’de bir yıllık pilot sigorta planının uygulamaya konması Çin liderliğinin, ülke için finansal sanayisinin kalitesini başka bir düzeye çıkarırken ekonomik sürdürülebilirliğin acil gereklerini çözmek için iyi düşünülmüş stratejisinin bir sonucu olarak görülebilir.