Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi 46. Oturumu 22 Şubat’ta Cenevre’de başladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet video konuşmalar yaptı.

Guterres, uluslararası toplumu Covid-19 aşısını adil bir şekilde dağıtmaya çağırdı.

Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgınının insanoğlunun çeşitli alanlarda birbiriyle bağlantılı olduğunu yansıttığına dikkat çeken Guterres, bununla birlikte, salgının orijinal fikir ayrılıkları, kırılganlıkları ve eşitsizlikleri derinleştirirken aynı zamanda insan haklarında farklılıkların yaratılması ve insan hakları ihlallerinin bir kısır döngü haline girmesi dahil olmak üzere yeni çatlakları ortaya çıkardığına işaret etti.

Guterres, “Yüz milyonlarca ailenin hayatı ciddi biçimde alt üst oldu, insanlar işlerini kaybetti, ağır borç altına girdi, gelirleri düştü. Salgın özellikle kadınlar, azınlıklar, engelliler, mülteciler, yaşlılar ve göçmenler için ağır kayıplara neden oldu. Aşırı yoksulluk oranında on yıllardır ilk kez artış görüldü.” ifadesini kullandı.

Covid-19 aşısının adil bir şekilde kullanılıp kullanılmamasının tüm dünyanın karşılaştığı yeni bir sorun olduğuna dikkat çeken Guterres şunları ekledi:

“Son zamanlarda aşılama çalışmasının adaleti sağlayamaması büyük endişeler yarattı. Şu ana kadar 10 ülkede kullanılan Covid-19 aşısı, toplam aşı sayısının yüzde 75’ini oluşturuyor. Aşı adaleti, insan haklarını korumaktır. Aşı milliyetçiliği, insan haklarına saygısızlıktır. Aşılar, herkesin kullanımına sunulan ve herkes tarafından karşılanabilen küresel bir kamu ürünü haline gelmelidir. ”

“ETNİK GRUPLAR KENDİSİNİ TOPLUMUN BİR PARÇASI HİSSETMELİ”

Azınlık etnik gruplarının, ülkelerin zengin kültürel ve sosyal yapısının bir parçası olduğuna da  değinen genel sekreter, etnik azınlıkların kültürleri, dilleri ve inançları saldırıya uğradığında, tüm insanlığın mağdur hale geldiğini kaydetti. Guterres, insan haklarına, dini özelliklere, kültürel özelliklere ve benzersiz kültürel ve beşeri özelliklere tam olarak saygı duymak için ilgili politikaların uygulanmasını teşvik etmeye devam ederek tüm etnik grupların tüm toplumun bir parçası olduklarını hissetmeleri için koşullar yaratılması gerektiğini savundu.

Guterres, “Dünyadaki birçok yerde etnik azınlıklar tehdit altında kalıyorlar. İnsanlığın refahı biyolojik çeşitlilikten ayrılamaz ve insanlık da etnik grupların çeşitliliğinden ayrılamaz. Ancak günümüzde sadece çeşitli yöntemlerdeki ayrımcılık olmakla kalmayıp asimilasyon politikalarıyla azınlıkların kültürel ve dini özelliklerinin silinmesine yönelik girişimler mevcuttur.” ifadesini kullandı.

BM 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, oturumun açılışında yaptığı konuşmada, salgın ön planında, insan haklarının korunmasının güçlendirilmesinin daha da önemli olduğuna işaret etti.
Volkan Bozkır, “Covid-19 salgınına yönelik tüm müdahale önlemleri insan hakları merkezli olmalı, bakıma ve önem verilmeye ihtiyaç duyan en savunmasız gruplar dahil olmak üzere vatandaşların korunmasını teşvik etmelidir. Bu kapsamda Covid-19 aşısı herkes için eşit ve adil bir şekilde dağıtılmalıdır. En önemlisi tüm planlama ve değerlendirme sürecinde sivil toplum, özel sektör ve tüm paydaşların katılımı ve geri bildirimi teşvik edilmelidir.” dedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, “Covid-19 salgınının bitme noktasından çok uzak. Ekonomi, toplum ve insanlar üzerindeki etkisi henüz yeni başladı. Aşırı yoksulluk ve eşitsizlik küresel olarak arttı; kadın hakları ve eşitliği, çocuklara ve gençlere eğitim ve fırsatlar sağlama ve sürdürülebilir kalkınma gündeminin ilerletilmesinde zorluklara maruz kalındı. Bu zorluklar, tüm dünyanın ortak çabalarını gerektirir.” ifadelerini kullandı.