Birleşmiş Milletler (BM), ırkçılıkla mücadele için kalıcı bir birim kurulması teklifini onayladı.

BM Genel Kurulu, dün, 193 üyenin oy birliğiyle ırkçılık, ırk ayrımcılığı, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlük sorunlarının çözümünde uzman tavsiyesi almak için Afrika Kökenli İnsanlar Daimi Forumu’nun kurulması önergesini kabul etti.

Bu kapsamda, 10 üyeden oluşacak forumun üyelerinin 5’inin BM Genel Kurulu tarafından seçilmesi, 5’inin ise İnsan Hakları Konseyi tarafından belirlenmesi kararlaştırıldı.

Afrika Kökenli İnsanların Daimi Forumu’na verilen görevler arasında Afrika kökenli insanların tam siyasi, ekonomik ve sosyal katılımının sağlanmasına destek olmak ve İnsan Hakları Konseyi’ne, BM Genel Kurulu’nun ana komitelerine ve BM kuruluşlarının ırkçılıkla mücadele birimlerine “uzman tavsiyeleri” sağlanmasının yer alacağı açıklandı.

Önergede, Forumun Afrika kökenli insanların güvenlik ve yaşam kalitesi ile geçim kaynaklarını iyileştirmesine yönelik çalışması çağrısı da yapıldı.

Genel Kurulda alınan kararlarda, ırkçılıkla yabancı düşmanlığının hâlâ var olmaya devam ettiği ve bu tür olayların kınanması gerektiği de yer aldı.

Forumun ilk oturumunun 2022’de gerçekleşmesi için çağrıda bulunulurken, ilaveten BM Genel Kurulu’na yıllık raporlar sunulması ve 4 oturumdan sonra Genel Kurulun yeni birimin işleyişi hakkında bir değerlendirme yapılması gerektiği kaydedildi.

BM Genel Kurulu’nda, bütün insanların özgür, eşit, onurlu olduğu, haklar bakımından eşit doğduğu, toplumların gelişimine ve refahına olumlu şekilde katkıda bulunma özverisine sahip olduğu belirtildi.

Irk üstünlüğü söylemlerinin bilimsel temelden yoksun olduğuna işaret edilen Genel Kurulda, “Herhangi bir ırk üstünlüğü doktrinin bilimsel olarak yanlış, ahlaki olarak kınanabilir, sosyal olarak adaletsiz ve tehlikelidir. İnsan ırklarının ayrılması reddedilmelidir.” ifadeleri kullanıldı.

Genel Kurul, ırkçılıkla küresel mücadeleyi “uluslararası toplum için bir öncelik meselesi” olarak nitelendirdi.