Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi 47. Toplantısı’nda Belarus tarafından 65 ülke adına yapılan konuşmada, insan hakları bahanesiyle Çin’in iç işlerine müdahale edilmesine karşı çıkıldı.

Konuşmada, Hong Kong, Xinjiang ve Tibet meselelerinin Çin’in iç işleri olduğu vurgulanarak, dış güçlerin bu meselelere müdahale etme hakkının olmadığı ve bahse konu ülkelerin Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde “Bir Ülke, İki Sistem” ilkesinin uygulamasına destek verdiğine işaret edildi.

Konuşmada, çok taraflılığın desteklenmesi, dayanışma ile iş birliğinin güçlendirilmesi, yapıcı diyalog ve iş birliğiyle insan haklarının korunup ilerletilmesi çağrısı yapıldı.

Konuşmada ayrıca, insan hakları sorunlarının siyasileştirilmesine ve bu konuda çifte standart uygulanmasına, siyasi amaç güdülerek veya sahte haberlere dayanılarak Çin’e asılsız suçlamalar yöneltilmesine ve insan hakları bahanesiyle Çin’in iç işlerine karışılmasına karşı çıkıldığı ifade edildi.

Söz konusu konuşmanın yanı sıra, Körfez İş Birliği Konseyi’ne üye altı ülke de bir mesaj yayımlayarak Çin’e destek verdi.