Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması uyarınca nükleer silah bulundurma yetkisine sahip  nükleer savaşın ve silahlanma yarışının önlenmesi çağrısı yaptı.

Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi olan beş ülkenin liderlerinin, nükleer silaha sahip devletler arasında savaşın önlenmesini ve stratejik risklerin giderilmesini en önemli sorumluluk olarak gördükleri vurgulanan açıklamada, “Bir nükleer savaşın kazananının olmayacağını ve asla meydana gelmemesi gerektiğini yineliyoruz. Nükleer silah kullanımının çok öteye giden sonuçları olacağından, nükleer güç yalnızca savunma amacıyla saldırganlığı caydırmak ve savaşı önlemek için kullanılmalıdır.” mesajı verildi.

Açıklamada, liderlerin, nükleer silahların daha fazla yayılmasının önlenmesi gerektiğine güçlü şekilde inandığı vurgulanarak, nükleer silahsızlanma ve silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki ikili ve çok taraflı taahhütlerin muhafaza edilmesi gerekliliğinin altı çizildi.

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nın 6. maddesinde öngörülen nükleer silah yarışının en erken zamanda sona erdirilmesiyle sıkı ve etkin uluslararası kontrol altında genel ve tam silahsızlanma için anlaşmaya varılması için çaba gösterilmesi ilkesine bağlılığın vurgulandığı açıklamada, “Hepimiz nükleer silahların yetkisiz ve istem dışı kullanımının önlenmesine yönelik ulusal tedbirleri sürdürmeyi ve daha fazla güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Hedef almama konusunda daha önce yapılan beyanların öneminin altını çizerek nükleer silahlarımızın hiçbirinin birbirimizi veya herhangi başka ülkeyi hedef almadığını tekrar teyit ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tüm devletlerin nükleer silahsızlanmaya yardımcı olacak bir güvenlik ortamı oluşturulması için çaba sarf etmesi, askerî cepheleşmelerden kaçınılması ve tüm tarafların güvenlik çıkarları ile endişelerine saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı.