Bugün başlayan Boao Asya Forumu yıllık toplantısı kapsamında “Asya’da Fikri Mülkiyet Haklarının Geleceği ve Fırsatlar” başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Toplantı, Asya’nın küresel fikri mülkiyet hakları yönetişimindeki rolüne odaklandı.

Toplantıya katılanlar, yeni teknolojiler, yeni sektör biçimleri ve yeni eğilimlerin fikri mülkiyet haklarına getirdiği fırsatlar ve risklerin yanı sıra bölgeler arası iş birliği modelini ele aldı.

Çin’in telif hakkı endüstrisi, 2020 yılında ülkenin Gayri Safi Yurt İçi (GSYİH) hasılasının yüzde 7,39’unu oluşturdu.

Toplantıda konuşan Çin Tanıtım Bakan Yardımcısı Zhang Jianchun, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (WIPO) yenilik endekslerine göre, basın ve yayın, radyo, film ve televizyon gibi sektörlerin hızla geliştiğini ve inovasyona dayalı gelişmeye güç katan unsurlar haline geldiğini belirtti. Zhang, gelecekte fikri mülkiyet haklarının korunmasına dair mevzuatın daha sağlıklı hale getirileceğini dile getirdi.

WIPO’nun Çin ofisinin başkanı Liu Hua, Çin’in eylem planı hazırlamasının ve çalışma hedefleri belirlemesinin Çin ile WIPO arasındaki iş birliğine güç kattığını söyledi.