BOTAŞ; ilaç, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri üreten işletmeler için doğal gaz kesinti uygulamasını sonlandırdı.

BOTAŞ tarafından üreticilere gönderilen e-posta ile ilaç, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri üreten işletmeler için doğal gaz kesinti uygulamasının sonlandırıldığı bildirildi.

Türkiye’nin üç büyük doğal gaz tedarikçisinden İran’ın teknik arıza bildirerek 10 gün süreyle Türkiye’ye gaz akışını kesmesi sonrasında BOTAŞ doğal gaz santralleri ve büyük ölçekli tüketicilere olan gaz akışını azaltma kararı almıştı.

BOTAŞ tarafından gönderilen yazıda son günlerde mevsimsel koşullardan kaynaklı doğal gaz tüketiminin artması ve yurt dışı arz kaynaklarından sağlanan doğal gaz kesintisi nedeniyle arz-talep dengesinde bazı güçlüklerle karşılaşıldığı belirtilmişti.

Kaynak: Bloomberght