BRICS Sürdürülebilir Kalkınma Büyük Data Forumu dün çevrim içi ve çevrim dışı olmak üzere iki yolla başladı.

Bugün sona ermesi beklenen forum, Çin Bilimler Akademisi, Güney Afrika Bilimler Akademisi, Brezilya Bilimler Akademisi, Rusya Bilimler Akademisi ve Hindistan Bilimler Akademisi tarafından ortaklaşa düzenleniyor.

Forum, BRICS ülkelerinden bilim insanlarının, mühendislerin, politikacıların, ilgili uluslararası örgütlerin temsilcilerinin bilgi, teknoloji ve deneyim paylaşımı için yararlı bir platform sunuyor.

Foruma katılan Güney Afrika, Brezilya, Rusya ve Hindistan temsilcileri, BRICS ülkelerinin sürdürülebilir kalkınma büyük data alanında bilimsel araştırmayı yoğunlaştırmaları, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine gözlemleme ve değerlendirme yapmaları, bilimsel inovasyon ve büyük data teknolojisinden yeterince faydalanmaları, Birleşmiş Miletler 2030 sürdürülebilir kalkınma gündeminin hayata geçirilmesini hızlandırmaları çağrısında bulundu.