8. BRICS Çevre Bakanları Toplantısı, dün video konferans yöntemiyle düzenlendi. Toplantıda onaylanan ortak açıklamada, üye ülkelerin politika diyaloğunu yoğunlaştıracağı, ortak araştırmalar yürüteceği, iklim değişikliğiyle mücadele ve biyoçeşitlilik ile deniz çevresinin korunması gibi alanlardaki iş birliğini ilerleteceği belirtildi.

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runqiu, BRICS ülkeleri arasında çevre alanındaki iş birliğinin büyük potansiyele sahip olduğuna dikkat çekerek, üye ülkelerin eşgüdüm ve iş birliğini güçlendirerek, insanoğlunun doğayla uyumlu şekilde bir arada yaşaması için yeni yollar keşfetmesi ve nitelikli ortaklık ilişkileri geliştirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Huang, “Çin, BRICS ülkeleriyle birlikte çok taraflılığı hayata geçirme, iklim değişikliğiyle mücadele ve biyoçeşitliliğin korunması gibi konulardaki temas ve eşgüdümü güçlendirme önerilerinde bulundu. BRICS ülkeleri, yeşil ve düşük karbonlu teknolojilerdeki inovasyona öncülük ederek, yeşil teknolojilerin paylaşılmasının ve yaygınlaşmasının yanı sıra, gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere tüm dünyaya çevre konusunda katkılarda bulunmalı.” diye konuştu.