Xinhua / Zhang Xin

2009’da kurulmasından bu yana, üyeleri her zaman ortak zorlukları halletmek ve ortak hedefleri gerçekleştirmek için bir araya gelebildiği için, BRICS’in yükselen piyasa mekanizması gitgide güç kazandı.

Beş BRICS ülkesinin -Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika- liderlerinin geçen hafta perşembe günü ikinci yılda da sanal bir zirvede bir araya gelmesi planlanmıştı. Liderler bir araya gelirken, halen yaygın bir salgın, artan bir eşitsiz küresel ekonomik toparlanmanın yanı sıra artan konvansiyonel olmayan küresel güvenlik tehditleri seli karşısındalar. BRICS dünya kara topraklarının yüzde 26’dan fazlasını, küresel nüfusun yüzde 42’sini ve küresel hasılanın yüzde 20’den fazlasını temsil ediyor, bu da onu bu değişen dünyada hayati bir rol oynamak için iyi bir konuma yerleştiriyor. Şimdi BRICS ülkelerinin mekanizma içinde bir araya gelişlerini güçlendirme ve daha dinamik bir iş birliği için yeni bir uzlaşma sağlamalarının zamanı geldi.

AŞI İŞ BİRLİĞİ İÇİN DAHA FAZLA KAYNAK ŞART

Birinci öncelik, salgını en kısa zamanda kontrol altına almaktır. Bunu yapmak için BRICS ülkelerinin sadece sınırlar arası önleme ve kontrol önlemlerindeki koordinasyonlarını güçlendirmeleri değil, bu ölümcül hastalığı ortadan kaldırmak için güçlü silah olan aşı iş birliği için daha fazla yetenek ve kaynağı bir araya getirmesi gerekir.

Çin mayıs ayında BRICS Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi- Çin Merkezi’ni açtı. Bu Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in geçen yılki zirvede yaptığı öneriyi uygulamaya geçirmek için bir adımdı. BRICS aşı araştırma geliştirme merkezinin inşasını hızlandırmak, üretim iş birliğini yürütmek ve küresel aşılama farkını azaltmaya yardımcı olmak gerekiyor. Bazı ABD’li siyasetçiler, virüsün kökenini araştırma çalışmalarını siyasileştirmek için sözde “Wuhan laboratuvarı sızıntısı” teorisini yayarken, BRICS ülkelerinin ortak bir şekilde böyle temeli çürük komplo teorilerini reddetmeleri ve hastalığın gizemini çözmek için bilimsel ve gerçeklere dayalı bir yaklaşımı desteklemeleri gerekir.

The BRICS ülkelerinin ayrıca küresel ekonomik iyileşmeyi teşvik etmek için birlikte çalışması gerekir. Şu anda, salgın Kuzey-Güney gelişme farkının genişlemesini hızlandırıyor. Bu nedenle, BRICS üyelerinin makroekonomik siyaset koordinasyonunu hızlandırmaları ve birlikte küresel sanayi ile tedarik zincirlerini istikrara kavuşturmaları gerekiyor.

BRICS ÜYELERİ KÜRESEL SANAYİ VE TEDARİK ZİNCİRLERİNİ İSTİKRARA KAVUŞTURMALI

Açık, adil ve ayrımcı olmayan bin iş ortamı sadece BRICS üyelerine değil, aynı zamanda bütün dünyaya da faydalı olacaktır. Dolayısıyla, beş önde gelen yükselen ekonominin küresel ticareti, yatırımın liberalleştirilmesini ve imkânlarını artırması ve her türlü ticaret korumacılığına karşı çıkması gerekiyor. Ayrıca dünyanın, örgütte gerekli reformların uygulanmasını gerektiren, merkezinde Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) bulunduğu mevcut çok taraflı ticaret sistemini savunması ve DTÖ’nün Temyiz Mahkemesi krizinin erkenden çözülmesini desteklemeleri gerekiyor.

Yüksek kaliteli ve daha sürdürülebilir bir kalkınma ortak hedefi ile BRICS ülkelerinin BRICS Ekonomik Ortaklık 2025 Stratejisini tümüyle uygulamaları ve e-ticaret, hizmet ticareti, fikri hakların korunması, yeşil kalkınma ile diğer gelişen alanlardaki pratik iş birliğini ve ilişkileri güçlendirmesi gerekiyor.

Sonunca ama en önemlisi olarak, BRICS üyelerinin dünya sahnesinde gerçek çok taraflılığı savunmak için birlikte durmaları gerekiyor. Çok taraflılık mevcut uluslararası sistemin önemli bir temel taşıdır. Ancak bu temel taşı bazı Batılı ülkeler çok taraflılık adına bencil çıkarları için özel kulüpler kurmaya çalışırken aşınıyor. Bunlar egemenlik peşindeki gizli tek taraflı hareketlerdir ve bunlara karşı çıkılması gerekir.

ÇOK TARAFLILIK MEVCUT ULUSLARARASI SİSTEMİN ÖNEMLİ BİR TEMEL TAŞI

BRICS grubu, farklı siyasi sistemleri ile kültürleri olan, farklı büyüklüklerde ve dört farklı kıtadaki beş ülkeden oluşuyor. Yeni Kalkınma Bankası ile BRICS Yeni Sanayi Devrimi Ortaklığı yenilik merkezi gibi büyük projelere sahip olan grubunu kendisi çok taraflılığın başarılı bir örneğidir ve karşılıklı saygıya dayanan kazan-kazan iş birliğinin ideolojik farklılıkları aşabileceğini ve sonuç verebileceğini kanıtlıyor.

Yıllar boyunca grup ayrıca yükselmekte olan ülkelere farklılıkların ortak kalkınma için nasıl rafa kaldırılabileceğini ve Güney-Güney iş birliğinin nasıl ilerletilebileceği konusunda ilham verdi. Xi bir keresinde, “açılırlarsa kısa ve uzun ama birleştirildiklerinde güçlü bir yumruk olduklarını” söyleyerek, BRICS ekonomilerini bir elin beş parmağına benzetmişti.

Geleceğe baktığımızda, BRICS üyeleri zorluklar ve engeller karşısında bir arada durdukları sürece sadece kendileri için büyük bir kalkınmayı başarmazlar, aynı zamanda bu dünyanın daha iyi bir yer olmasına da yardımcı olabilirler.