China Daily / Liang Haoguang

Britanya Ulusal İstatistik Bürosu’nun (ONS), aralık ayındaki açıklamasına göre, Çin, Britanya’nın ilk beş ticaret ortağı arasında, 2020 yılının ilk yarısında, esasen Çin’den ithal ettiği malların yüzde 17,2 oranında yükselmesi nedeniyle karşılıklı mal ticaretinin arttığı tek ülkeydi.

Ayrıca, 2020 yılının ilk yedi ayında, Çin, Avrupa’nın en büyük ticaret ortağı olarak Amerika Birleşik Devletleri’ni (ABD) geride bıraktı. Avrupa Birliği’nin (AB) 27 üyesi ve Çin arasındaki toplam ihracat-ithalat hacmi, önceki yıla göre yüzde 2,6 artışla, 328,7 milyar Euro’ya çıktı. Çin, nasıl giderek Britanya’nın daha önemli bir ortağı haline geldi?

İlk olarak, Çin, özellikle Britanya’nın Covid-19 salgını nedeniyle diğer ülkelerden ithalatının düşmesiyle, bu ülkenin birçok ihtiyacını karşıladı. Geçen yılın ikinci çeyreğinde, Avrupa ülkeleri koronavirüs salgınını kontrol altına almakla mücadele ediyordu ve küresel sanayi ve tedarik zinciri bozulmuştu.

BRİTANYALILARIN ÇİN’DEN ELEKTRONİK ÜRÜN TALEPLERİ BÜYÜK ORANDA ARTTI

Bunun yanı sıra Britanya’nın geleneksel büyük ticaret ortakları korumacı ticaret politikalarını benimsediler, bu da Britanya’ya ülkeye ihracatı etkiledi. Diğer yandan, salgını önlemede ve kontrol altına almada alınan sıkı önlemler sayesinde Çin, 2020 yılının ikinci çeyreğin sonunda büyük oranda salgını kontrol altına aldı ve diğer ekonomilere göre, üretim ve diğer ekonomik faaliyetlere yeniden başladı, bu durum, Çin’in, Britanya ve diğer ülkelerin acil ihtiyaçlarını karşılamasına olanak sağladı.

Bununla birlikte, salgın, İngiltere’de “ev ekonomisinin” yükselişinin önünü açarken, Britanyalıların, cep telefonu ve bilgisayar gibi elektronik ürün talepleri Çin’den büyük oranda arttı. Çin, ayrıca, ilaç, tıbbi cihaz ve maske gibi ürünler için aralarında Britanya’nın da bulunduğu birçok ülkenin talebini karşıladı.

Resmi verilere göre, 2020 yılında Çin ve Avrupa arasında, önceki yıla göre yüzde 50’den fazla artışla 12 bin kadar tren seferi yapıldı. Günlük ürünler, elektronik cihazlar ve tıbbi malzemelerin de arasında bulunduğu Çin’in ihraç ettiği mallara, Britanya’da yüksek talep vardı.

İkincisi, Çin ve Britanya ekonomileri tamamlayıcı ekonomilerdir. ONS’ye göre, Çin, Britanya’ya ihraç ettiği giyim, mobilya ve elektronik cihazlar gibi ürünlerin çoğunun yapımında karşılaştırmalı avantajın keyfini sürüyor. Bunlar arasında, Britanya’nın Çin’den ithal ettiği malların en büyük oranını elektronik cihazlar oluşturuyordu, Çin’in, Britanya’ya ihraç ettiği her üç malın biri elektronik ürünlerdi. Benzer şekilde, Britanya’nın, Çin’e ihracatını oluşturan şarap, kozmetik ve otomotiv parçaları gibi ürünler, Britanya’nın karşılaştırmalı avantaja sahip olduğu ürünlerdir. Diğer yandan, Britanya piyasasının Çin mallarına bağımlılığı, Çin’in Britanya mallarına olan bağımlılığından fazladır. Örneğin, tekstil ürünleri, Çin’in, Britanya’ya ihraç ettiği en büyük onuncu ürün hacmini oluştururken, Çin’in tekstil ürünleri, toplam küresel ithalatının yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır.

Üçüncüsü, Britanya’nın, 2020 yılında Çin’den ithalatı, Brexit geçiş süreci nedeniyle arttı. Bu süreçte, Britanya, AB ile bir serbest ticaret anlaşmasına varsın ya da varmasın, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla AB tek pazarından ve Gümrük Birliği’nden çıktı.

BRİTANYA’NIN ÇİN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİ ARTACAK 

Brexit geçiş döneminde, AB ülkeleri arasındaki iş bölümü ile iş birliği, gerekli yeniden ayarlamalar ve yeniden düzenlemelerden geçti. Britanya’nın, bu dönemde, geleneksel Avrupa ticaret ortaklarıyla ticaret ilişkilerinin değişmesi, ülkeyi, acilen diğer ülkelerle yeni ticaret ilişkileri kurmaya teşvik etti.

Ayrıca, Çin, endüstriyel ve tedarik zincirinde büyük avantajlara sahip olduğu için, Brexit’den sonra, Britanya’nın en büyük ithalat kaynağı oldu ve Britanya’nın, Çin ürünlerine olan talebi muhtemelen gelecekte daha fazla yükselecek. 

22 Ocak 2021 tarihinde, AB, Çin-AB Kapsamlı Yatırım Anlaşması (CAI) görüşmeleri anlaşma metnini yayınladı. CAI, iki taraf tarafından imzalandıktan ve uygulamaya konulduktan sonra, Britanya’nın Avrupa ülkeleri ile ticareti daha da düşebilir.

Ve ABD Başkanı Joe Biden yönetimi sırasında -özellikle Brexit ve salgın sonrası dönemde- küresel endüstriyel ile tedarik zinciri muhtemelen, yeni düzenlemelere tanıklık edeceği için, Britanya, bütün dünyadaki ülkelerle karşılıklı iş birliğini güçlendirme fırsatını ele geçirmeli ve Çin ile ticaret iş birliğini güçlendirerek, küresel dönüm noktasında yeni atılımları benimsemelidir.