China Daily

14. Beş Yıllık Plan’ın (2021-25) belirlediği hedefleri gerçekleştirmek için, hükümetin borçlarını iyi yönetmesi ve borç risklerini kontrol etmesi zorunludur. Bu nedenle, hükümetin borç yapısını optimize etmek gereklidir.

Bazıları hükümetin borçlarının verimliliğin gelişmesini engellediğini ve ulusun üzerindeki yükü artırdığını düşünüyor. Diğerleri ise hükümetin borçlarının mantıklı bir aralıkta kontrol altında tutulduğu sürece, talebi ve büyümeyi desteklemeye uygun olduğuna inanıyor.

Hükümetin ne kadar borç alabileceği, ülkenin pratik koşulları tarafından belirlenmelidir. Borcun miktarı ve yapısı iyi yönetilmelidir. Ekonomik gücü iyileştirip ekonomik potansiyeli harekete geçirip geçirmeyeceği ve makro ekonominin sağlıklı işlemesine uygun olup olmadığı hükümet borçlarının riski ve güvenliğini ölçmenin temel kriteridir.

Çin hükümetinin borçlarının temel sorunu, yapısıdır. Büyük ölçekli gizli borçlar sadece borç maliyetini artırmıyor, aynı zamanda finansal işlemler üzerine büyük baskı yapıyor. Gizli borçlar finansal politikanın işlem alanını daraltıyor, böylece politika maliyetini artırıyor. Ayrıca mantıksız makro borç yapısı ulusal kalkınmanın maliyetini artırıyor ve böylece ülkenin rekabet gücünü zayıflatıyor.

KALKINMA POTANSİYELLERİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN DAHA ÇOK SORUMLULUK ALINMALI

Bununla beraber, ekonominin genel işleme maliyetlerini düşürmek ve finansal politikaların etkisini artırmak için ülkenin borç yapısını optimize etmesi gerekiyor. Bir yandan, yerel yönetim borçları, özellikle gizli borçlar varlık satışı, varlık takasları, hisse hakları transferi ve aktif menkulleştirmesi yoluyla azaltılmak zorunda. Öte yandan, merkezi hükümet büyümeyi beslemek, talebi güçlendirmek ve gelecek kalkınma potansiyellerini geliştirmek için daha fazla sorumluluk almalı. Yerel yönetimler de her türlü finansal fonları daha iyi bütünleştirmeli ki, fon yaratmak için toprak satmak zorunda kalmasınlar.

Eyalet yetkilileri, örtük borçlarını azaltmak için, kamu hizmetlerinin asıl sunucusu olan kasaba düzeyindeki yönetimlere daha fazla yardım yapmalıdır.

Ayrıca, değişik düzeylerdeki yönetimler, yönetimler üzerindeki yükleri azaltmak için, kurumsal engelleri kaldırarak, vergileri azaltarak ve işlem maliyetlerini azaltarak, özel yatırımcıların kamu altyapılarına ve hizmetlerine daha fazla yatırım yapmasının önünü açmalıdır.