CGTN / Chen Jiahe

Çin’in son birkaç yıldır uyguladığı ekonomi politikasında “çifte dolaşım” denen bir tabir sıklıkla dile getirildi. “Çifte dolaşım”, Çin’in hem yerel hem de uluslararası ekonomilerini etkin bir şekilde geliştirmeyi ve ekonomik bölgelerinde çok sayıda kazanç sağlama niyetinde olduğu anlamına gelir. İyi bir “çifte dolaşım” anlayışı, Çin ekonomisinin gelecekteki gelişme sürecini anlamamıza yardımcı olur.

Her şeyden önce, Çin’in politika yapıcıları tarafından “çifte dolaşım” önerildiğinde, bazıları bunun bir dereceye kadar korumacılık getirebileceğini düşündü, çünkü insanlar ülkenin böyle bir korumacılık politikasını benimsemesinin küresel ticarete engel teşkil edeceğinden endişe ediyorlardı. Bununla birlikte, Çin’in politika yapıcıları, “çifte dolaşımın” korumacılık hakkında hiçbir şey ifade etmediğini yinelediler. Tam tersine, Çin ekonomisinin dünyaya daha fazla açılması ve ekonomik kalkınma alanında Çin ile diğer ülkeler arasında daha derin bir iş birliği anlamına geliyor.

“Çifte dolaşım”ın amacı, Çin’in hem iç ekonominin hem de uluslararası ticaretin gelişmesiyle bu iki alan arasında mükemmel bir iş birliği yaparak ekonomik verimliliği azamiye çıkarabilmesidir. Aslında, iç ekonomi ile uluslararası ticaret arasındaki bir kazan-kazan durumu, bu iki faktörden herhangi birini tek başına geliştirmekten daha verimli bir görevdir. Güçlü bir iç ekonomi olmadan, uluslararası ticareti geliştirmek için hiçbir ekonomik temel yoktur. Öte yandan, müreffeh bir küresel ticaret sektörü olmadan, Çin büyük bir 1,4 milyarlık bir nüfusa ve iç ekonomiye sahip olsa bile, Çin’in iç ekonomisi tek başına güçlükle gelişebilir.

Çin ve dünyanın salgınla mücadele ettiği 2020 yılında, uluslararası ticaret hem Çin ekonomisine hem de Çin ile ticaret yapan küresel ekonomiye önemli ölçüde yardımcı oldu. Yılın son üç ayında ABD doları cinsinden ölçülen Çin’in dünyaya aylık ihracatı bir önceki yıla göre sırasıyla yüzde 10,9, yüzde 20,6 ve yüzde 18,1 arttı. Çin’in dünyaya ihracatının bu güçlü büyümesi, dünya ekonomisine ve Covid-19’a karşı küresel kampanyaya sağlam bir destek getiriyor. Bu arada, Çin ekonomisinin büyümesine de olumlu katkı sağlıyor. Bu kazan-kazan durumu, bize “çifte dolaşım” teorisinin uygulanmasıyla ilgili mükemmel bir örnek gösteriyor.

Çin’in küresel ticaret verilerine ayrıntılı bir bakış, Çin ekonomisinin diğer ülkelerle olan yakın ilişkisinin yanı sıra, salgınla mücadelede diğer ülkeleri destekleme alanında Çin’in katkısını gösterebilir.

“ÇİFTE DOLAŞIM” KÜRESEL EKONOMİYE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Çin Gümrük İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan verilere göre Çin, 2020 yılının Aralık ayında 14,215 ton Çin ilacı ihraç ederken, aynı yılın ocak ayında bu rakam sadece 10,398 ton idi. Bu ihracat kaleminin artan hızı yüzde 37 oldu. Bu bize Çin ekonomisinin küresel salgın ortamında ne kadar destekleyici olduğunu ve hem Çin ekonomisi hem de ticaret ortakları için “çifte dolaşım”ın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Bu arada havacılık alanındaki ticaret verileri de Çin ekonomisinin güçlü satın alma kabiliyetinin küresel havacılık sektörüne güvenilir bir destek getirdiğini gösteriyor.

2020’deki salgın yolcu akışını felce uğrattı ve küresel havacılık endüstrisine zarar verdiğinden, uçak satın alımları önemli ölçüde azaldı. Birçok havacılık şirketi, uçak satın alma planlarından vazgeçti ve hatta sektördeki yavaşlamanın etkisini hafifletmek için personelinin birçoğunu çıkardı. Salgının ortasında uzun mesafeli yolculuk önemli ölçüde azaldığı için bazı küçük havacılık şirketleri iflas başvurusunda bulundu.

Ancak 2020’nin ikinci yarısında Çin ekonomisinin salgından kurtulmasıyla birlikte Çin, 2019’un aynı döneminde ithal edilen 479 uçağın biraz altında olmak üzere toplam 419 uçak ithal etti. Yılın son ayında ise, 71 uçak ithal edildi ve 2019’un aynı ayında sayı sadece 64 oldu. Her bir uçak çok pahalıya mal oluyor ve bu ihracatçı ülkeye binlerce iş getirebilir. Çin ekonomisinden gelen bu güçlü talep, havacılık endüstrisi için bu zorlu dönemin ortasında küresel ekonomilere sağlam bir destek sağlıyor.

Yukarıdaki iki örnek bize Çin’in “çifte dolaşım”ın hem Çin ekonomisine hem de küresel ekonomiye nasıl ekonomik refah getirebileceğini gösteriyor. Sonuçta, sanayi devriminden beri, son birkaç yüz yılda keşfedilen ekonomi teorisi, bize ekonomiler arasındaki iş birliğinin dünyaya her zaman refah getirebileceği konusunda önemli bir ders verdi.