China Daily

Bu yılın ilk üç çeyreğine ilişkin ekonomik veriler; pandeminin zorluklarına, artan emtia fiyatlarına ve enerji kıtlığına rağmen bir bütün olarak ekonominin güçlü bir toparlanma eğilimini sürdürdüğünü ve ana makro göstergelerin makul bir aralıkta olduğunu gösteriyor.

Son yıllarda Çin, reel ekonominin ve teknolojik inovasyonun gelişimini vurgulayarak arz yönlü yapısal reformlara odaklandı. Bunun sonucunda reel ekonominin gelişiminin bugüne kadar hızla ilerlediği görülmektedir. Ancak imalat sektöründe yetişmek nispeten kolaydır. Bunun sebebi gereken yön, rakipler ve teknolojinin görünür ve kesin olmasıdır. Yatırım sağlam bir şekilde artırıldığı ve sanayi zincirinde yukarı ve aşağı yönde iş birliği sağlandığı sürece imalat sektörü hızla gelişebilir.

ÇİN EKONOMİSİ İÇİN EN BÜYÜK ZORLUK NEDİR?

Çin ekonomisi için en büyük zorluk, ülkedeki hizmet sektörünün zayıf inovasyonu ve düşük verimliliğidir. Tarihsel dersler; gelişmiş ekonomilerin hizmet sektörlerini dünyanın en verimli ve rekabetçi sektörleri arasına sokarken, imalat sanayilerini sanayi zincirinin en tepesine yükseltebildiklerini göstermektedir. Orta gelir tuzağından kurtulamayan ülkeler; imalat sektörlerini yükseltmeden önce yalnızca sanayisizleşmekle kalmadılar, aynı zamanda büyük ölçüde verimsiz ve emek yoğun hizmetlere de bel bağladılar.

Çin, imalat sanayisini nasıl geliştirebilir ve hizmet sektörünün verimliliğini nasıl artırabilir? Çözüm; bir üretim hizmeti endüstrisi, yani üretim süreçlerine yardımcı olmaya hizmet eden Ar-Ge, danışmanlık, tasarım, pazarlama ve benzeri gibi faaliyetler geliştirmektir. Sektörün yüksek kalitede gelişmesini sağlamak için yetkililerin insan sermayesi birikimini gerektiren üretim hizmet sektörlerinin geliştirilmesine, hizmet sektörlerinin dışa açılmasına ve üst düzey rekabetin promosyonuna daha fazla önem vermeleri gerekmektedir. Çin ayrıca dijital teknolojinin uygulanması yoluyla büyük ölçekli ve düşük kaliteli hizmet endüstrisinin verimliliğini aktif olarak geliştirmelidir.  Düşük kaliteli hizmet endüstrisinin geniş tabanı nedeniyle verimlilik artışının iyileştirilmesi, Çin’in hizmet endüstrisinin genel olarak iyileştirilmesi için çok önemlidir.