Çin’in Bahar Bayramı yaklaşıyor. Çin Başbakanı Li Keqiang bugün Büyük Halk Toplantı Salonu’nda Çin’de çalışan bazı yabancı uzmanlarla Bahar Bayramı toplantısı düzenledi.

Başbakanı Li, öncelikle Çin’de çalışan yabancı uzmanlara ve Çin’in modernleşme inşasını destekleyen yabancı dostlara bayram dileklerini iletti.

Çin’in reform ve dışa açılmasından bu yana, çok sayıda yabancı uzmanın Çin’in modernleşme inşasına bilgelik ve güç sağladığı için Çin halkının minnettarlığını dile getiren Li Keqiang, yabancı uzmanların Çin hükümetinin çalışmalarına önerilerinde bulunmaya davet edilmesinin, hem bilimsel ve demokratik kararın teşvik edilmesine elverişli olduğunu hem de yerel ve uluslararası kalkınma genel eğilimine uyduğunu belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İtalya, Singapur, Nepal, İngiltere ve Fransa’dan uzmanlar, Çin’in ekonomisi ve finansmanı, temel bilimsel araştırma, Covid-19 salgınının önlenmesi ve kontrolü, eğitim, teknolojik yenilik ve çevrenin korunması gibi konulardaki görüş ve önerilerini sundular.

Uzmanların konuşmalarını dinleyen Li şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıl Covid-19 salgını, Çin dahil olmak üzere dünyadaki ülkeleri ciddi şekilde etkiledi. Çekirdeğinde Xi Jinping’in bulunduğu ÇKP Merkez Komitesi’nin liderliği altında, tüm halkın ortak çabaları sayesinde, Çin ekonomisinde zor kazanılmış sonuçlar elde edildi ve yıl boyunca pozitif büyüme gerçekleştirildi. Yabancı uzmanlar buna olumlu katkılarda bulundu. Salgının etkisinin özelliklerine göre, Çin ağırlıklı olarak piyasa oyuncularının gelişimine ve temel halkın yaşam taleplerine odaklanarak isabetli ve etkin makroeknomik politika uygulayarak esas olarak piyasa güçlerine ve piyasa oyuncularının canlılığına dayanıp ekonominin hızlı bir şekilde toparlanmasını gerçekleştirdi.”

Li Keqiang, hala karmaşık ve ciddi iç ve dış durumla ve birçok zor güçlükle karşı karşıya olan Çin’in, salgın önleme ve kontrol ile ekonomik ve sosyal kalkınmayı koordine etmeye, makroekonomik politikaların sürekliliğini, istikrarını ve sürdürülebilirliğini korumaya ve ekonomik işleyişlerin makul bir aralıkta kalmasını teşvik etmeye devam edeceğini belirtti. Li aynı zamanda Çin ekonomisinin temellerini daha istikrarlı hale getirmek ve Çin ekonomisinin uzun vadeli gelişimini sürdürmek için çaba gösterileceğini sözlerine ekledi.

En büyük gelişmekte olan ülke olarak Çin’in büyük bir pazar potansiyeline sahip olduğunu ve modernizasyona ulaşmak için hala daha uzun bir yol olduğunu vurgulayan Li, Çin’in reform ve dışa açılmaya dayanarak pazar ve hükümet arasındaki ilişkiyi uygun bir şekilde ele alıp yeni bir kalkınma modeli tesis etmeye çalışacağını da dile getirdi.

Çin hükümetinin dışa açılmayı ilerleterek yurt dışındaki tüm değerli ileri teknoloji düşüncelerini öğreneceğini vurgulayan Li, daha fazla yabancı uzmanın Çin’de çalışmaya gelmesini beklediğini, Çin hükümetinin yabancı uzmanları çekme sistemini iyileştirerek onların Çin’deki çalışma ve yaşamına daha fazla kolaylık sağlayacağını sözlerine ekledi.