Xinhua

Çin’in bu yılki yıllık yasama meclisi toplantısına sunulan 8 bin 993 öneri araştırılması ve ilgilenilmesi için ilgili resmi kurumlara iletildi; bu Çin demokrasisinin halkın sesini somut planlara ve eylemlere dönüştürmesinin canlı bir örneğidir.

Salı günü açıklanan verilere göre, Ulusal Halk Komitesi  (UHK) Daimi Komitesi 22 öncelikli konu belirledi, bunlar halkın geçim şartlarının garanti altına alınması, UHK Daimi Komitesi’nin çalışmasının planlanması, modern bir sanayi toplumunun gelişmesinin hızlandırılması, kırsal canlanmanın kapsamlı biçimde ilerletilmesi, bölgesel kalkınma planlarının uygulanması ve yeşil kalkınmayı desteklemekten oluşan 6 kategoride sınıflandırılabilir.

Bu adım Çin yetkililerinin halkın hizmetinde görevlerini yerine getirmeleri, bütün toplumun arzuları ve taleplerini koordine etme ve büyük çoğunluğun çıkarlarına hizmet etmek için kararlar almaları için hayati bir adım. Alınan öneriler teklifler, eleştiriler ve yorumlar da içeriyor, bunlar aracılığıyla yetkililer insanlar ve ulusun acil ihtiyaçlarını öğrenebilir ve buna uygun politikaları ileri taşıyabilir.

Kaliteli bir demokrasi sonuç sağlamadan gerçekleştirilemez. Birçok eleştirmen Çin’in yıllık ulusal “İki Toplantısı”nı Çin demokrasisine açılan kilit bir pencere olarak görüyor. Bu doğru, ancak Çin demokrasisinin işlemesi bu “pencere”de bitmiyor. Önerilerin ele alınması Çin yetkililerinin insanların sorunlarını çözmek için somut adımlar atmayı en yüksek öncelik olarak gördüğünü ortaya koyuyor.

ÇİN KENDİ DEMOKRASİ MODELİNDEN GURUR DUYUYOR

Geçen yıl UHK toplantısına milletvekilleri tarafından sunulan 9 bin 180 önerinin tamamı ocak sonunda ele alındı ve geri bildirimler yapıldı. Devlet Konseyi’nin değişik birimleri UHK milletvekilleri ve siyasi danışmanların yaklaşık 3 bin 700 önerisini kabul etti ve sonunda bunlarla ilgili bin 500 kadar politika önlemini uygulamaya koydu.

Öneriler ile tavsiyelerin dinleyerek ve değişik danışma biçimleri yoluyla eleştiriler ile denetimleri kabul ederek, karar alıcılar bütün kararlarında ve işlerinde mümkün en geniş konsensüse varabiliyor. Geçen on yıllar boyunca Çin demokrasisi ülkenin, sadece ekonomik değil, aynı zamanda ekolojik, toplumsal ve kültürel olarak dramatik biçimde ilerlemesine yardım etti.

Mükemmel bir demokrasi yok, sadece demokrasi en iyi uyum sağlayabilir. Birçok Çinli 2 bin 500 yıl önce yaşayan Yan Zi’nin hikâyesini bilir. Yan Chu devletini ziyaret etmiş ve krala güneyin tatlı olan portakallarının kuzeyde dikildiklerinde nasıl acı hale geldiğini anlatmış. Çin kendi demokrasi modelinden gurur duyuyor ve tümüyle güveniyor, ama aynı zamanda diğer ülkelerin kalkınma rotalarına saygı duyuyor ve ideolojik çatışmaya girmek ya da kendi toplumsal sistemini dışarıya ihraç etmekle hiç ilgilenmiyor.

Eğer Çinlilerin kendi demokrasi taahhütleri yoluyla bir mesaj göndermek isterse, bu ülkenin insanların hayatlarını, sağlıkları, haklarını ve çıkarlarını koruma konusundaki güçlü kararlılığıdır. Çin demokrasinin özünü anlamak ve insan toplumunun ilerlemesi için önemini anlamanın vakti geldi.