Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi tarafından bugün “Xinjiang’daki Tüm Etnik Grupların Eşit Haklarının Teminatı” başlıklı bir beyaz kitap yayımlandı.

Beyaz kitapta, 70 yılı aşkın süredir Çin Komünist Partisi (ÇKP) ve Çin hükümetinin daima “insan merkezli” insan hakları kavramına bağlı kaldığını, daima yaşama ve gelişme hakkını birincil insan hakkı olarak gördüğü kaydedildi.

Belgede, ÇKP ve Çin hükümetinin insan haklarına dair evrensel ilkeleri Çin’in gerçekleriyle bütünleştirmek suretiyle Xinjiang’ı yönetme stratejisini zenginleştirerek geliştirdiği, Xinjiang’ı yasalar doğrultusunda yönetmede ısrar ettiği, bölgeyi istikrara kavuşturmaya, halkı zenginleştirmeye ve bölgeyi sürekli olarak inşa etmeye çabaladığı belirtilerek, bu sayede Xinjiang’daki insan hakları çalışmalarında devamlı yeni gelişme ve ilerlemeler sağlandığı ifade edildi.

Xinjiang’da yaşama hakkının etkin şekilde teminat altına alındığı, özgürlük hakkına saygı duyulduğu ve bu hakkın korunduğu, adil yargılanma hakkının korunduğu kaydedilen belgede, medeni ve siyasi hakların güvence altına alınması açısından, Xinjiang’daki tüm etnik grupların gerek nüfus, tarihsel geçmişleri, gelişmişlik düzeyleri gerekse gelenek ve alışkanlıklarındaki farklılıklar gibi unsurlara bakılmaksızın eşit konuma, devlet işlerine katılma, yerel işleri yönetme ve tabandaki demokratik haklarını kullanma haklarına sahip oldukları ifade edildi.

Belgede, Xinjiang’daki ekonomik ve toplumsal gelişmenin hızlandığı, halkın yaşamını doğrudan ilgilendiren yapılanmanın ve bu konuya ayrılan yatırımın sürekli arttığı, farklı etnik grupların eşit kalkınma fırsatlarından faydalandıkları ve mutlu bir yaşama kavuştukları belirtildi.

Xinjiang yerel hükümetinin çeşitli etnik grupların geleneksel kültürlerinin devam ettirilmesine ve korunmasına büyük önem verdiğinin altı çizilen belgede, kamu kültür hizmetleri seviyesinin sürekli yükseltildiği ve bu sayede vatandaşların eğitim haklarının korunduğu kaydedildi.

Belgede, Xinjiang’da kapsamlı sosyal güvenlik sisteminin kurulduğu, sağlık güvencesi sağlama seviyesinin yükseltildiği de belirtilerek, Xinjiang yerel hükümetinin kadın ve çocuklar ile ilgili çalışmalara büyük önem verdiğine, bu çalışmaların sorunsuz ve istikrarlı şekilde ilerlemesi için yoğun çaba harcadığına dikkat çekildi.

Belgede, Xinjiang’da yasalar doğrultusunda aşırı dincilik dâhil tüm suçlara darbe indirildiğine vurgu yapılarak, inanç özgürlüğü politikasının etkin şekilde hayata geçirildiği, çeşitli etnik grupların rasyonel dini faaliyetlerinin ve inanç özgürlüğü haklarının etkin şekilde korunduğu ifade edildi.