Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi “Doğurganlık Politikasını Optimize Etme ve Nüfusun Uzun Vadeli Dengeli Gelişmesini Teşvik Etme Kararı” başlıklı bir belge yayınladı.

Belgede, demografik durumdaki yeni değişikliklere daha fazla uyum sağlamak ve yüksek kaliteli gelişimin yeni gerekliliklerini teşvik etmek ve üç çocuk politikasını destekleyici önlemleri uygulamanın büyük önem taşıdığı belirtildi.

Çin nüfusunun 14’üncü Kalkınma Planı’nın uygulanacağı 2021-2025 döneminde orta derece yaşlanma ve 2035 civarında ciddi yaşlanma aşamasına girmesi bekleniyor, bu da ekonominin tüm alanlarında derin bir etkiye sahip olacak.

Üç çocuk politikasının ve destekleyici tedbirlerin uygulanmasıyla, üreme potansiyelini açığa çıkarmaya, nüfusun yaşlanma sürecini yavaşlatmaya, nesiller arası uyumu teşvik etmeye ve toplumun genel canlılığını artırmaya destek olunması bekleniyor.

Belgeye göre Çin, dünyanın en kalabalık ülkesindeki doğumlarda dramatik bir düşüşü engellemek için çocuk doğurma politikasındaki büyük gevşemenin bir parçası olarak üç yaşından küçük çocuklar için yapılan harcamalar için vergi indirimlerine izin verecek.

Çin, hızla yaşlanan bir nüfusta ekonomisine yönelik riskleri ortadan kaldırmak için 2016 yılında onlarca yıllık tek çocuk politikasını rafa kaldırdı. Ancak Çin şehirlerinde çocuk yetiştirmenin yüksek maliyeti göz önüne alındığında doğumlarda sürekli bir sıçrama sağlanamadı.

Eğitimde eşitlik ve yüksek kaliteli eğitim kaynaklarının tedarikini teşvik etme çağrısı yapılan belgede kreşlerin artırılması istenirken, kadının doğum ve emzirme izinlerinin kesinlikle karşılanması gerektiği bildirildi.

İstihdamdaki kadınların yasal hak ve menfaatlerinin garanti altına alınmasına dair ayrı bir madde bulunan belgede, tatil ve çalışma saatlerine ilişkin mevcut politika ve düzenlemelerin buna göre revize edilerek iyileştirileceği kaydedildi.